Vasvári HírmondóHírplacc (2)PlénumHolnap tanácskozik a plénum

Holnap tanácskozik a plénum

A képviselő-testület 2015. április 23-án 15. 00 órától tartja soros ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalják meg:

 

 • Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-te Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet-tervezet melléklete később kerül kiküldésre.)
 • Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 • Előterjesztés a környezetünk védelméről szóló 24/2005. (XI.29.), a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2008. (V.28.), és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 37/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletek módosításáról. (3 rendelet-tervezet)
 • Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. (1 rendelet, 1 határozat)
 • Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló gazdasági programjáról.
 • Előterjesztés a 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv Mezei Ernő által kezdeményezett módosításának elfogadásáról.
 • Előterjesztés Tiszavasvári Város 2014. évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről.
 • Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről.
 • Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról.
 • Előterjesztés a „Tiszavasvári Város belterületi vízrendezése” című projekt keretében elkészült szivattyú üzemeltetésére kötendő megállapodásról.
 • Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról, valamint alapító okiratának módosításáról. (A határozat-tervezet melléklete később kerül kiküldésre).
 • Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról, és a működési szabályzatának elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)
 • Előterjesztés a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötött szerződések módosításáról.
 • Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Tiszavasvári, Ady. E. u. 8. sz. alatti irodák bérletére kötendő bérleti szerződés módosításáról.
 • Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról.  
 • Előterjesztés Rigacs Jánossal a tiszavasvári 0707/29 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról.
 • Előterjesztés a Városi Kincstár és az AGRÁR-ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között kötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról.
 • Előterjesztés a tiszavasvári 0356 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítéséről.
 • Tájékoztatás a fóliasátrak helyével kapcsolatos egyeztetés eredményéről.
 • Tájékoztatás az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról.
 • Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.  
 • Egyebek

ZÁRT ÜLÉS keretében döntenek „Az Év Pedagógusa” Kitüntető Díj odaítéléséről.

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 17 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére