Sportmúzeum lesz Tiszavasváriban!

Az önkormányzat segítő kezet nyújtott az Olimpiai Baráti Kör tervének megvalósításához, amelynek eredményeként hamarosan létrejöhet az ország 3. sportmúzeuma. A május 19-ei rendkívüli testületi ülésen döntés született arról, hogy a Báthory u. 6. szám alatt található Városi Kincstár épületében lévő 37 négyzetméter alapterületű helyiséget bérleti díj ellenében június 1-től birtokba veheti az egyesület és megkezdhetik a muzeális értékű sportereklyék gyűjtését, rendszerezését, a kiállítóhelyiség kialakítását. A Baráti Kör elnöke, Gazdag József kéri a város sportszerető lakosságát, hogy aki rendelkezik olyan sporttörténeti anyaggal, amely hozzájárulna Tiszavasvári kulturális értékeinek gyarapításához, az keresse a kapcsolatot az egyesülettel. A Vasvári Hírmondó Szerkesztősége csatlakozik az Olimpiai Baráti Körhöz az értékmentő munkában, így rajtunk keresztül is felvehetik a kapcsolatot az egyesülettel a 06-30-585-31-40-es telefonszámon.