Vasvári HírmondóHírplacc (2)PlénumHolnap tanácskozik a plénum

KEVESEBB FIZIKOTERÁPIA, TÖBB SZAKORVOSI ELLÁTÁS

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK CSAPTAK ÖSSZE A TESTÜLETI ÜLÉSEN

Nehéz döntés meghozatalára kényszerült a képviselő-testület legutóbbi ülésén a Járóbeteg Szakrendelés jövőbeni működtetésével kapcsolatban. Az orvoshiány, a nagy betegforgalom, az önkormányzati veszteséget termelő finanszírozás miatt népszerűtlen intézkedések bevezetése vált szükségessé.  A fizikoterápiás kezeléseket jelenleg a városban a strandon működő Rehabilitációs Team Kft. végzi 30 órában. Az önkormányzati tulajdonú Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője által előterjesztett javaslat három alternatívát fogalmazott meg. Heves, helyenként indulatoktól sem mentes vita eredményeként a képviselő-testület végül az „A” alternatívát fogadta el név szerinti szavazással, hét fős minősített többséggel. A döntés lényege, hogy a Rehabilitációs Team Kft-től 15 óra átcsoportosításra kerül. Ez azt jelenti, hogy 15 óra fizikoterápia lesz a jövőben, a fennmaradó 15 órából pedig bővítik az egyéb szakrendelések óraszámait, mivel nagy szükség van kardiológiára, endokrinológiára, cukorgondozásra, nőgyógyászatra, gyermeknőgyógyászatra. Összeállításunkkal igyekszünk minél részletesebb képet adni Olvasóinknak a képviselők vitájáról, melyben érvek és ellenérvek csaptak össze, ezen kívül megszólaltatunk tiszavasvári lakosokat is, hogyan vélekednek a döntésről.

 

Szabó Krisztián képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

Képviselői munkánk során gyakran kényszerülünk nehéz döntések meghozatalára. Ilyenkor mindig az önkormányzat és az itt lakók érdekeit kell szem előtt tartanunk. Az egészségügyi ellátás hosszú távú, gazdaságosabb működtetése érdekében olyan döntést hoztunk, amely nélkül egészen biztosan nem menthettük volna meg a járóbeteg szakellátást. Ez azonban még csak a jéghegy csúcsa. A stabilitás megtartásához a jövőben vélhetően újabb nehéz döntéseket kell meghoznia a képviselő-testületnek.

Nácsáné dr. Kalán Eszter, az Egészségügyi Nonprofit Kft.ügyvezetője

A képviselő-testület azzal bízott meg korábban, hogy tegyek javaslatot a járóbeteg ellátás javítására, a gazdaságosabb működtetésre. Ezen a területen a versenyszférába történő bekapcsolódást szorgalmazom mindenekelőtt. Az általam előterjesztett három alternatíván kívül már csak egyetlen kiút marad a Járóbeteg Szakrendelés megmentésére, nevezetesen az, hogy az önkormányzat biztosítson saját költségvetéséből anyagi forrást a működtetéshez, mert ha semmi nem változik, nem tudunk előbbre lépni az egészségügyben.
A Rehabilitációs Team Kft. üzleti alapon működteti szolgáltatását, csakhogy ez jelen helyzetben ellenérdekelt az önkormányzati kft-vel szemben. Tavaly 86 millió forintot kaptunk az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 130 órára, a járóbeteg teljesítményvolumen korlátra (TVK). Ebből 5.5 millió forintot át kellett tenni a 30 órás fizikoterápiára. Ez óriási aránytalanság. OEP finanszírozási szerződése az Egészségügyi Kft-nek van, nem pedig a Rehabilitációs Team Kft-nek. Ők a mi közreműködőink csupán, így a degresszió őket nem érinti, minket azonban annál inkább.
Elsősorban személyi okok miatt mentek el a szemész orvosok, elmondásuk szerint elígérkeztek máshová és még a vasvári betegek kedvéért sem jönnek vissza. Ahhoz, hogy új orvosok idejöjjenek, óraszámot kell biztosítanunk és óradíjat kell ajánlanunk nekik. A jelenlegi helyzetben az általuk kért óradíjakat nem tudjuk biztosítani, így mindenképpen sérül a betegellátás színvonala, amit természetesen nem hagyhatunk.
Nem az a cél, hogy a jövőben én foglalkozzak gyógytornával és fizikoterápiával ügyvezetőként. Azt szeretném, ha a Rehabilitációs Team Kft. elfogadná a 15 órás keretet és a jövőben továbbra is ők működtetnék a szolgáltatást, mert elégedettek vagyunk az általuk nyújtott minőséggel. Anyagi okok miatt most más szempontokat veszünk figyelembe mindkét oldalon, de senki nem akar rosszat Tiszavasvári lakosságának. Ha bebizonyosodik, hogy kevés a 15 óra a fizikoterápiának és lesz lehetőségünk tavasszal további óraszámemelésre, akkor a jelenlegi szerződést ismételten újra tárgyalhatjuk a Rehabilitációs Team Kft-vel.

Andrási István, 47 éves tiszavasvári lakos

 Sajnálom, hogy a fizikoterápiás óraszám csökkentésévél oldható csak meg a járóbeteg ellátás tevékenységének bővülése. Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük az itt élők igényeit, bár fájdalmas, de logikus és üdvözlendő lépés, hogy az olyan kritikus egészségügyi problémák, mint a szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség diagnosztizálása és kezelése helyben elérhetővé válik. Remélhetőleg a jövőben a járóbeteg ellátás hatékony és költségtakarékos működtetésével a fizikoterápia óraszáma ismét elérheti majd az eredeti óraszámot, valamint további fontos területek is a járóbeteg ellátás részét képezhetik.

Bakné Répási Ágnes képviselő, a Szociális és Humán Bizottság elnöke

Kérem képviselő társaimat, vegyék figyelembe, hogy elöregedő társadalomban élünk. Egyre több az idős. Ez Tiszavasvárira is jellemző.  Ha egyre több az idős, akkor egyre több a mozgásszervi problémával küzdő beteg. Egy idő után olyan várólista lesz, hogy nem 3 hétig tart majd egy fizikoterápiás kezelés, hanem 3-4 hónapig. A betegek addig táppénzen lesznek legtöbbször. El akarjuk venni a lehetőséget az itt élő emberektől, hogy hozzájussanak a fizikoterápiás kezelésekhez? A Rehabilitációs Team Kft. 15 órában képtelen lesz biztosítani a fizikoterápiás szolgáltatást.
Tizenhét éve vagyok az egészségügyben, azóta csak a betegekért dolgozom, és itt is a betegeket képviselem. A kardiológia attól nem lesz jobb, hogy ugyanazokkal az eszközökkel látják el a betegeket, mint most. Az eszközhiány miatt ugyanúgy be kell küldeni majd a betegeket Nyíregyházára. Kardiológusunk most is van, teszi is a dolgát úgy, ahogy ilyen eszközökkel lehet. Nem ezzel van gond, hanem azzal, hogy azt állítják: a fizikoterápia károsítja meg az önkormányzatot és azért nem megy az összes többi rendelést, és azért nem jó a finanszírozás sem. Ez nem igaz. Ha áttesszük a többi óraszámot a szakrendelésekre, az is fogyasztja majd a TVK-t, arra is rá kell majd fizetni, az is veszteséges lesz. Az egyetlen megoldás a TVK emelés lenne, amit évek óta nem sikerül elérnünk.
Jelenleg is működik belgyógyászat, három orvos közreműködésével. Kilenc hónap a várakozási idő ugyan, de akinek azonnali ellátás kell, itt is fogadják, sőt, sürgős beutalóval Nyíregyházán sem hagyják meghalni az embereket. Finanszírozási szempontból nem leszünk előbbre, ha elvesszük a 15 órát a fizikoterápiától.

Dr. Rojkó László képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja

Való igaz, hogy a mozgásszervi betegségekben szenvedők nagy fájdalmakat élnek meg, de azért vegyünk egy fontossági sorrendet. Egy magas vérnyomásos betegnél, ha kialakul a dekompenzációs állapot, életveszélybe kerülhet. Egy cukorbeteg vagy egy szívbeteg esetében nem engedhető meg, hogy hónapig várjanak a szakorvosi ellátásra, mert nem csak a további szervi károsodás veszélye áll fenn, hanem az is, hogy esetleg belehalnak a betegségbe, ha nem kapják meg időben a szükséges ellátást. A hosszú várakozási időt minél hamarabb le kell rövidítenünk, mert ezt kívánja a betegek érdeke. Nonszensz, hogy 9 hónap múlva kap időpontot egy beteg. Egyáltalán nem mindegy az sem, hogy Nyíregyházára járnak-e be az idős, beteg emberek, vagy megkapják itt a szükséges ellátást Tiszavasváriban.  
Képviselő asszony folyamatosan csúsztat, mert nincs kardiológusunk, endokrinológusunk, szemészünk. Azon dolgozunk, hogy legyenek ilyen orvosaink, és ők rendelkezzenek kórházi háttérrel. Úgy érzem, ez a problémakör most a fizikoterápiára van kisarkítva, úgy tesznek egyesek, mintha a fizikoterápia lenne az élet elixírje és azon kívül semmi más nem létezik. Vannak ezen kívül más betegségek, sokkal súlyosabb, életveszélyes betegségek is.

Balázsi Csilla képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja

Az önkormányzat 2011-ben kötötte meg a Rehabilitációs Team Kft-vel a határozott időre szóló együttműködési szerződést, amelyben az áll, hogy a szerződő felek csak kivételes esetekben bonthatják fel a megállapodást. Ennek értelmében az önkormányzatnak csak akkor van rendkívüli felbontási lehetősége, ha a Rehabilitációs Team Kft. súlyos szerződésszegést követ el. Úgy gondolom, hogy az egész előterjesztés rossz, mert a Rehab Team Kft-nek van egy olyan élő szerződése az önkormányzattal, amit előbb érvényteleníteni kellene, mert addig nincs mozgástere senkinek. Az a véleményem, hogy erre a szerződésre alapozva a Rehab Team Kft. be fog tudni nyújtani egy közel 30 millió forintos kártérítési igényt. Azért kértük a név szerinti szavazást, mert a Kft-nek van egy 10 éves határozott idejű szerződése, amely alapján nagy valószínűséggel kártérítési pert kezdeményeznek majd az önkormányzat ellen.
Ha a városi érdekeket nézzük, akkor itt a városnak a hosszú távú érdeke az lenne, hogy egy olyan egészségügyi komplexum alakuljon ki, amely ezeket a feladatokat jól el tudja látni. A strand már ennek az első jeleit megmutatja. Rendelkezünk egy jó minőségű gyógyvízzel, a Rehab Team Kft. tevékenysége a környéket is megmozgatta, szeretnének előrelépni, de ha most egy kedvezőtlen döntést hozunk, akkor a városnak megint egy olyan fejlődési útját fogjuk gátolni, ami lehet, hogy a jövőben a starnd működésére is kihat. Hosszú távon az a célunk, hogy itt egy gyógyfürdő város alakuljon ki, ahol munkahelyek teremtődnek, ahol nem csak 3-4 hónapos strandos időszakok vannak, hanem egész évben igénybe vehető szolgáltatások.
Úgy tűnik, akkor jót tett a várossal a Rehab Kft., amikor 2011-ben átvette az 5 milliós veszteséget termelő tevékenységet az önkormányzattól és három év alatt hozott még 4.5 millió forintot.  Most, -mivel valakiknek kellenek ezek a pénzek bármilyen más leosztásban-, vegyük el a jó minőségű szolgáltatást a vállalkozótól, éppúgy, mint a temető esetében tettük.
Ha a Rehab Team Kft. nem írja alá az együttműködési szerződést 15 órában, akkor elviekben november 30-ig van biztosítva a fizikoterápiás ellátás a városban. Vészforgatókönyv szerint mi lesz december 1-jén? Az egykori Védőnői Szolgálat épületének fizikoterápiás épületté történő átalakítása, a szerződések megkötése, az azt követő hatósági engedélyeztetés mikorra lesz rendben? Úgy tűnik 1-2 hónapos ellátatlansági időre kell számítanunk.
Éves szinten mintegy 12 millió forinttal megnövekedett az önkormányzati költségvetés azáltal, hogy létrejött az Egészségügyi Kft. Beszélgetünk pár százezer forintos megtakarításról, ha elvonjuk a Rehab Kft-től a 15 órát, de arról mindenki mélyen hallgat, hogy havi szinten körülbelül egy millió forint többletkiadása van az önkormányzatnak az Egészségügyi Kft. működtetése miatt.

Dr. Fülöp Erik polgármester

Mindenkinek a saját betegsége jelenti a legnagyobb problémát. A Járóbeteg Szakrenelő működésével kapcsolatban sok negatív visszajelzés érkezik hozzánk: nagy a betegforgalom, több hetes, helyenként több hónapos várakozási idő van a vizsgálatokra történő bejelentkezéseknél, gyakran maradnak el rendelések orvoshiány és egyéb jellegű problémák miatt. Az előterjesztés több lehetőséget is kínál a döntéshez. Alapvető feladatunk, hogy a Járóbeteg Szakrendelőnek a hosszú távú működését biztosítsuk, és megoldjuk azokat a nehézségeket, amelyeket tapasztalunk. Az a cél, hogy a hosszú várakozói listákat lerövidítsük, gazdaságosabb, hatékonyabb működést érjünk el, olyan színvonalas szolgáltatást biztosítsunk, (akár az óraszám emelésével, akár új, speciálisabb jellegű betegségek kezelésével) amivel színesíthetjük egészségügyi palettánkat. Az egészségügyben nem csak települési, de kormányzati szinten is nagyon komoly és erős döntéseket kellett hozni az elmúlt évtizedekben. Függetlenül attól, hogy a Rehab Kft. jól végzi a munkáját, szakmailag és gazdaságilag sajnos most nem vagyunk egy véleményen. Az önkormányzat célja az, hogy a saját gazdasági társaságának működését biztosítsa. Nem vesszük el a szolgáltatást a Rehab Kft-től. Az a cél, hogy megtaláljuk a közös együttműködési lehetőséget. Emlékezzünk vissza, hogy 2010 előtt ez a szolgáltatás nagyon rosszul működött. Vannak itt olyan képviselők, akik meg akarták szüntetni a Járóbeteg Szakrendelőt. Most beszűkültek a rendelkezésünkre álló lehetőségek és csak olyan döntés születhet, amely kihatással lesz más területekre is. Hangsúlyozom: nem elvesszük a szolgáltatást a Rehab Team Kft-től, nem is az a cél, hogy valaki más végezze el ezt a tevékenységet helyettük, nem személyek ellen irányuló döntést hozunk ma, hanem a rendelkezésünkre álló kereten belül a lehető legoptimálisabb megoldásra törekszünk.

Császár József képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja

Évekkel ezelőtt láttuk, hogy egy képviselői csoport azon mesterkedik, hogy a Járóbeteg Szakrendelőt megszűnjön. Semmi mást nem akarunk, csak az itt élő embereken segíteni. Szívesen támogatom a vállalkozókat addig, amíg az önkormányzat érdekeit nem sértik. Felesküdtem az önkormányzatra és e szerint fogok szavazni. Nagyon örülök, hogy Szőke képviselő azt mondta, név szerint szavazzunk. Vállaljuk szavazatunkat név szerint, mert a tisztesség ezt diktálja és így tisztán látszik, hogy kik dolgoznak a Járóbeteg Szakrendelő ellen. Ebben a döntésben az önkormányzat érdekeit tartom szem előtt nem pedig a vállalkozóét. Hosszú távon jól működő egészségügyet kell kialakítanunk, ami nem könnyű feladat, hiszen az egészségügy országos szinten is eléggé le van maradva. Csak azt nem értem, hogy képviselő asszony miért szavazott a Járóbeteg Szakrendelő ellen másfél évvel ezelőtt?!

Horváth Józsefné, 68 éves tiszavasvári lakos
Szomszédasszonyomtól hallottam, hogy meg akarják szüntetni a gyógytornás kezelést a fürdőben. Régóta járok már oda, és nagyon jókat beszélgetek az ott dolgozókkal. Remélem, hogy ez csak valami rémhír, és továbbra is járhatok a kezelésekre, hiszen más lehetőségem már nem is nagyon van, hogy beszélgessek, elpanaszolhassam a gondjaimat. Az öregség sok nyavalyával jár, azokon már nem igazán lehet segíteni, de az, hogy eljárok kezelésekre, sokat segít a magány elviselésében.

Volosinóczki Béla, Rehabilitációs Team Kft.

Végighallgattam ezt a vitát és szomorú, hogy egyes testületi tagok milyen véleménnyel vannak. Az országban két fürdő van, ahol helyben működik a fizikoterápia és a gyógytorna. Ha lecsökkentjük 15 órára a 30-at, akkor ezt a nagyszerű lehetőséget elveszítjük. Mi ezt a szolgáltatást 15 órában nem tudjuk üzemeltetni, mert ez havi szinten a Kft-nek 2-300 ezer forint havi mínuszt eredményezne. Ne várja el tőlünk senki, hogy ezt a veszteséget bevállaljuk. Beadtunk a regionális stranddá minősítési igényünket, aminek feltétele a 30 órás fizikoterápiás szolgáltatás. Így nem léphetünk előbbre a helyi szintnél. A szerződéseinkben benne van, hogy az önkormányzatnak támogatnia kell a strand fejlődését.
Hogyan lesz hatékony az ellátást, ha lecsökkentjük az óraszámot? Fele annyi embert sem lehet majd ellátni a jövőben, mint eddig. Ha az „A” alternatívát választja a testület, akkor a mai nappal szeretnénk megkapni a felmondást és novemberi 30-ával befejezzük a szolgáltatást.
Ha fáj a szívem, nem várom meg a csütörtöki rendelést, hanem bemegyek Nyíregyházára a sürgősségire elláttatni magamat. Ha nem bírok felkelni az ágyból a fájdalom miatt, az éppolyan fontos, mint amikor szívinfarktusom van.
A beteglétszám 40 százaléka tiszavasvári, a többi Nyíregyházáról, Nánásról, Polgárról érkezik, nem tudjuk őket továbbküldeni sehová, el kell őket látnunk. Törvényi előírás, hogy egy hónapon belül meg kell kezdenünk a kezeléseket a beutalóval hozzánk érkezők esetében. Nem csinálhatunk 2-3 hónapos várólistát.

Munkácsi Mihály alpolgármester

Hetek óta arra kértem a Rehabilitációs Team Kft. tulajdonosait, hogy találjunk kompromisszumos megoldást. Az egészségügy több sebből vérzik. Sajnos tapasztalatból tudom, hogy sok negatívum van a járóbeteg szakrendelésben. A javulás érdekében meg kell tennünk egy lépést. Legyen ez a döntés az a bizonyos első lépés. Tiszavasváriért vagyunk, az itt élő emberekért tartozunk felelősséggel. Lássuk be, nagyon nagy szükség van a tiszavasváriaknak a Járóbeteg Szakrendelőre. Jövőre, ha lesz lehetőség, akkor kapjon további óraszámokat a Rehab Kft. Nagyon jól csinálják ezt a munkát, a strandot is, de valamilyen úton el kell indulnunk a járóbeteg ellátás fejlesztésében, mert óriási szükség van rá már csak azért is, mert valóban elöregedő társadalomban élünk.

Szőke Zoltán képviselő, a Szociális és Humán Bizottság tagja

Sok mindenről esett, de nem beszéltünk még az Egészségyügyi Kft. veszteségéről és működéséről. Tavasszal beszéltünk a kft. jövőbeni munkájáról, elképzeléseiről. Én akkor azt mondtam, adjunk egy esélyt az önkormányzati Kft-nek, hogy normális keretek között próbáljon működni. Úgy gondolom, nem a normális működés irányába mozdul el a Kft. ezzel a döntéssel. Már önmagában az a döntés sem volt normális lépés, amikor a testület létrehozta a Kft-t, mert most az egészségügyi helyzet rovására próbálják életben tartani, veszteségeit csökkenteni ilyen-olyan szakmai érdekekre hivatkozva. Ha lenne most előttünk egy kimutatás, érdekes számokat láthatnánk arról, hogy működése óta milyen plusz költségekkel dolgozik a társaság. Amikor a Kft. létrejött, volt szemész, voltak különböző ellátások. Most sok minden nincs. Hová lettek az orvosok, az ellátások, mivel működik most jobban Tiszavasváriban az egészségügyi terület, mint korábban? Semmivel. Sokkal rosszabb.
Három alkalmat szalasztott el a testület a TVK emelés terén. A Szociális és Humán Bizottság háromszor kérte azt, hogy induljon el a TVK emelés kezdeményezése. A bizottság tisztában volt azzal, hogy ez a helyzet így nem megy tovább. Akkor miért nem csináltak valamit?

Kovács Lászlóné, 35 éves tiszavasvári lakos

A kislányom négy éves, inzulinos cukorbeteg, rendszeresen kell ellenőrzésekre járnunk, folyamatosan figyelik a szemét, a veséit. Nagy gondot okoz számunkra, hogy állandóan be kell járni Nyíregyházára. Plusz anyagi terheket is ró a családra ez, ráadásul a gyermeket fárasztja, fizikailag megviseli. Nagyon örülnék neki, ha Tiszavasváriban megoldható lenne a vizsgálatok zöme. Nekem sokízületi gyulladásom van, ami nagy-nagy fájdalmakkal jár időnként. De ha választanom kellene, hogy a cukorbeteg gyermeket lássák el helyben, vagy én várakozzak többet a fizikoterápiára, nem kérdés számomra, hogy az első mellett döntenék.

DÖNTÉS UTÁN

Volosinóczki Béla, Rehabilitációs Team Kft.

Köszönjük az elmúlt öt évet, ilyen feltételek mellett nem végezzük tovább a szolgáltatást november 30-tól. Nem hirtelen felindulásból döntöttünk így, végiggondoltuk, ez a végső válaszunk. Köszönjük, hogy öt évig csinálhattuk, amíg a veszteséget kitermeltük. Ne várja el se a testület, se Vasvári, hogy 300 ezer forintot tegyünk bele a saját zsebünkből havonta a szolgáltatásba azért, hogy dolgozhassunk.


A képviselők az alábbiak szerint szavaztak:

1.    Bakné Répási Ágnes (FIDESZ):         Nem
2.    Balázsi Csilla (Független):                  Nem
3.    Balogh Sándor (Független):               Nem
4.    Császár József (JOBBIK):                   Igen
5.    dr. Fülöp Erik (JOBBIK):                        Igen
6.    Kovácsné Nagy Julianna (JOBBIK):  Igen
7.    Munkácsi Mihály (Független):             Igen
8.    Sipos Ibolya (JOBBIK):                         Igen
9.    dr. Rojkó László (JOBBIK):                  Igen
                 10.    Ráduly Zsolt (FIDESZ):                        Nem volt jelen
11.    Szabó Krisztián (JOBBIK):                 Igen
12.    Szőke Zoltán (FIDESZ):                      Nem

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 26 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére