Vasvári HírmondóHírplacc (2)VároséletMegelégelték a lakók a szeméthegyeket

Mától írathatók be a leendő óvodások

A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNYBE
a 2017/2018-os NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI BEIRATÁS
IDŐPONTJA:
2017. április 24-27. (hétfőtől-csütörtökig) 8-16 óra között

HELYSZÍNE:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Fülemüle Zöld Óvoda
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)

Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája

Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2017. június 9-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 169 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére