Vasvári HírmondóHírplacc (2)PlénumMilliókat spórolt a képvielő-testület

Üléseztek a képviselők

Kilenc képviselő jelenlétével határozatképes volt a testület március 27-i soros ülése, melyről hiányzott Tündik András és Balogh Sándor képviselő. Szőke Zoltán képviselő később csatlakozott a plénumhoz. A Képviselő-testület az alábbiakról döntött:

 

 • az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
 • gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról önkormányzati rendelet módosításáról
 • a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Rné Sz. Sz. által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról
 • a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítására irányuló, a Mándi Sándor által kezdeményezett teljes eljárás véleményezési szakaszának lezárásáról
 • a P. István által kezdeményezett Bajcsy-Zsilinszky E. u. 52. sz. alatti 240 hrsz-ú ingatlan helyi védettség alá vonásáról
 • a Királyéri Vízgazdálkodási Társulat által használt, üzemeltetett önkormányzati tulajdonú csatornák átadásáról
 • az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 számú támogatással megvalósuló „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári Fülemüle Természetvédő Óvodában a minőségi nevelés érdekében” elnevezésű projekt támogatás elemeinek megelőlegezésére szolgáló hitelkeret megszüntetéséről
 • Tiszavasvári Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervéről.
 • a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről
 • a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ és a Tiszavasvári Bölcsőde intézményekben az étkeztetés terén megtett intézkedésekről szóló beszámolóról
 • a Védőnői Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról
 • Tiszavasvári Város Önkormányzata időszaki lapja Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról
 • az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásánakbetöltéséhez szükséges intézkedésekről
 • a TISZEK által benyújtani kívánt ROMA KULTÚRA támogatására vonatkozó ROM-RKT-14 kódszámú pályázatról
 • a Tiszavasvári világháborús emlékhely felújítása érdekében pályázat benyújtásáról
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről
 • a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel kötött megbízási szerződés ismételt meghosszabbításáról
 • a Tiszalöki Mentőállomás támogatásáról
 • a Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti helyiségek Vasvári Pál Múzeum részére történő bérbeadásáról
 • a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató   Központra vonatkozó Intézkedési Terv jóváhagyásáról
 • a Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit Kft. részére visszatérítendő támogatás biztosítása Leader pályázatok finanszírozása céljából
 • Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit
 • a Bio-Genezis Kft. tiszavasvári 0283/9 hrsz-ú önkormányzati ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelméről
 • az Origo Csoport Kft. megbízási szerződésének elfogadásáról

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 193 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére