Vasvári HírmondóLapmargó (2)Menzai ételtől fulladt meg a kislány

Májusi lapszemle - Közösségi szolgálat egy képviselő szemével

A városi Cselekvési terv a cigány-magyar együttélés jobbá tételét hivatott szolgálni. Egy éves előkészítő munka előzte meg elkészítését, melyben ötletek sorát vonultattuk fel a megoldás mikéntjére. Ütköztettük nézeteinket, véleményt cseréltünk, egyeztettünk. Abban mindannyian egyetértettünk, hogy az áldatlan állapotok idültek, nem most keletkeztek. Az egységes politikai szándék és akarat nem volt fellelhető az előző ciklusok egyikében sem, sokkal inkább a dolgok lefedése, a gondok szőnyeg alá söprése, a pótcselekvésekben realizálódó munkavégzés mutatkozott meg időről időre.

A többségi társadalom jogos elvárása pedig már évtizedekre visszamenőleg tetten érhető volt.

A kérdés, a megoldás kérdése nem egyszerűsíthető le csupán a kirekesztő magatartásra, mert rendkívül bonyolult, egyszerre több szálon is futó szociálpolitikai, a komplexitást sem nélkülöző problémáról van szó. Tényként szögeztük le: nem szabad csupán és kizárólag a cigányság felelősségéről beszélni, nagyon is szó van a KÖZÖSSÉG felelősségvállalásáról, az egyéni és családi felelősségek egyaránt számon kérhetőek.

Városunk polgármestere - aki gyermekkorában együtt rúgta a labdát a cigányokkal, Édesanyja pedig tanította, tanítja jelenleg is őket - nem vádolható rasszizmussal, mint ahogy testületünk egyetlen tagja sem. A megoldás helyes és egyetlen járható útját a cselekvésben határoztuk meg: kezdjük az alapoknál! Először legyen rend és tisztaság! Mutassunk példát! Menjünk elől! Ahogy a Polgármester mondta: "- utánam!"

Álszent volnék, ha azt mondanám, nem voltak félelmeim. Nincs helye a mellébeszélésnek, ámításnak. Belső ellenállásomat, félelmeimet levetkőzve indultam neki a feladatnak képviselő társaimmal, és egyéb segítőinkkel egyetemben. Nagyon sokan jöttek más megyékből is, köszönet érte nekik! Elmondták az önkéntes segítők, már az is nagy eredmény számukra, hogy be tudtak menni a házak közé, ahol tisztelettel fogadták őket, nem ütköztek ellenállásba és senki nem tiltakozott az akció ellen. Külső szemlélőként elmondták, mi mindent tennének még ezen a területen, mi pedig elmondtuk, mennyi mindent tettünk már, hiszen a kiinduló helyzet sokkal reményvesztettebbnek tűnt.

Az isteni Fény, mely minden ember szívében létben tartó módon ott világít, mutatta számunkra az utat. Szívemet eltöltötte a szeretet, az együttérzés, Krisztus törvényének a betöltése. Isten mindig tudja és útmutatást is ad arra vonatkozóan, hogyan kezeljük azokat az embereket, akik csalódást okoztak nekünk. Az a szeretet, ahogyan Ő szeretett, feltételszabás és viszonzásvárás nélkülivolt.Isten a törvény beteljesítéséhez megadja a kegyelmet is.Félelmeimet, gyarló emberi ellenállásomat legyőzve mellém rendelt egy maroknyigyermeksereget. Csillogó szemükben ott volt a segíteni akarás tiszta szándéka. - Julika néni! Julika néni! Segíthetünk? Katartikus találkozás a jó szóra, dicsérőszavakra éhező, maszatos arcú, kócos hajú Mercedeszekkel, Ronaldinókkal.

De ugyanúgy körbefogták a többieket is. A pedagógusokhoz kiszaladtak a gyermekek anyukái, a férfiak lakásukba invitáltak bennünket és megmutatták a kendőzetlen valóságot. Több olyan önkéntes segítőnk is volt, akik nem töltenek be semmiféle tisztet a város vezetésében, ráadásul politikai irányultság tekintetében más csoporthoz is tartoznak, mégis képesek voltak ezt félretenni és odaállni a közös célért. Ellentétben azokkal, akiknek mindezt illet volna megtennie, mert tisztséget vállaltak, és esküt tettek. A választóknak. Az itt élőknek. Nemre, fajra, hovatartozásra való tekintet nélkül.

A gyerekek lelkesedése leírhatatlan volt, megrohamoztak bennünket a kesztyűért és a zsákért. Némely gyermek kisebb volt, mint maga a zsák, mégis büszkén vette magához és indult a derékig érő fűben szemetet szedni velünk együtt. Sajnos kevés felnőtt, de annál több gyerek vett részt a szemétszedésben. A gyerekeken úrrá lett a versenyszellem. A jutalom a TISZEK konyháján főtt ebéd volt, ami az aktív résztvevőknek járt. Húsvét előtt egy héttel tisztább lett a telep és a fejekben is tisztult a kép sok tekintetben.

Az összefogás erejét ékesen bizonyította, hogy jöttek az önkéntesek szép számmal. Azok jöttek, akik úgy érezték, ha megszólítják érdemben a telepen élőket, már tettek valami kézzel foghatót a városunkért. Az egyenlő bánásmód mindenkinek jár. A kötelességeit teljesítenie kell minden állampolgárnak, ugyanúgy, ahogy a jogok is megilletnek mindenkit. A telepen élő gyerekeket is megilleti az egészséges környezet, és mindannyiunkat az egészség. Nem zárkózhatunk el a problémák elől. Szociális tanulásra van szükség: amit elhatároztunk, megmutatjuk, bevonjuk őket, és aztán így megtanulják, mi hogyan csináljuk, ők maguk hogyan csinálhatják önállóan. Nem elég pusztán az iskolai elméleti oktatás.

Ez az akció bizonyította számomra, hogy közös nevezőre kell jutnunk, hidat kell építenünk, bizalmat kell ébresztenünk. Ha a tiszteletet sikerül kiépíteni, nagyobb hatásfokkal tudunk együttműködni. Nem a lázításban, nem a mutogatásban, nem a számonkérésben van az áldás, az erő (az az erő más előjelű!), hanem a cselekvő szeretetben. A végeredmény nem lehet kétséges.

A napokban történt: a közeli bolt előtt takarított egy kedves kis eladó hölgy. "- Tessék megnézni, mennyi szemetet hagytak itt!" - Nem, Kedvesem! Nem Neked kell az Ő szemetüket összesöpörni! Velük kell felszedetni! Megkérni, rávezetni és végül megköszönni, hogy teljesítették. Jó szóval többre érsz. S ha még mosolyogsz is közben, nem fog visszavágni, megrestelli magát, és összeszedi. Tudom, nem mindenki rendelkezik pedagógus lelkülettel. Fel kell nőnünk rendeltetésünkhöz, hiszen Istenünk szemében nincs különbség ember és ember között. Ő minden nap feltámasztja napját jókra és gonoszokra egyaránt. Nem válogat a szeretetben. A mi feladatunk a cselekvő szeretet. A tanítás, az ösztönzés, a példamutatás, nem pedig a mutogatás! A SZOLGÁLAT, ahogyan erre 2012. november 12-én önkormányzati képviselőként esküt tettünk.

 

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 33 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére