hirplacc

Hírek, információk város határon innen és túl.

Boldog születésnapot, Ilonka néni!

Örömteli eseményre került sor a Kornisné Központ „C” épületében 2018.január 23-án.Horváth Józsefné Vámos Ilonka néni 95.születésnapjának megünneplésére kaptunk meghívást.
Lánya,veje,unokái és dédunokái készültek nagy szeretettel eme fontos napra. Intézményünk igazgatónője, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka mondott köszöntő beszédet, majd a család tagjai mellett, Ilonka néni ápolói-gondozói is átadták jókívánságaikat az ünnepeltnek.
Horváth Józsefné Ilonka néni Büdszentmihályon született,1923.január 23-án.Földműves szülők legkisebb gyermekeként, kilencedik testvérnek érkezett a családba. Gyermekévei nagy szeretetben és a kor adottságainak megfelelően sok munkával teltek.1944-ben kötött házasságot Horváth Józseffel. Egy leánygyermekük született, aki két unokával ajándékozta meg szüleit. Ilonka néninek megadatott az az öröm is, hogy két dédunoka boldog nagymamája is lehet. Felnőtt élete családja mellett a munkáról is szólt.

Dolgozott a Haladás Termelőszövetkezetben, majd a tiszalöki Állami Gazdaságban egészen nyugdíjba vonulásáig. Férjét 1985-ben vesztette el, majd betegsége miatt lányához és vejéhez költözött,ahol szeretetben,biztonságban tölthette napjait. Gyengülő fizikális állapota miatt döntött úgy, hogy 2006 nyarán beköltözik intézményünkbe. Családjával a szoros kapcsolat továbbra is megmaradt. Ilonka nénit otthonunkban is csendes, megértő, alkalmazkodó, mindenkihez jó szívvel forduló lakótársként ismerhettük meg.

A Kornisné Központ lakói és dolgozói, valamint lánya, veje, két unokája, unokamenye, unokaveje és két dédunokája nevében kívánunk számára még számos boldog évet, erőt és egészséget!

Politológiai előadás helyett roma jogvédő fórum

Politológiai előadásként lett meghirdetve, de jogvédő fórummá vált a januárban a Találkozások Házában a Haladjunk Tiszavasvári roma jogvédő szervezet által szervezett rendezvény, amelyen eredetileg Hunyadi Bulcsú, a budapesti Political Capital politológiai intézet elemzője tartott volna előadást a rasszizmusról.

A politikai szélsőségekről tartott volna előadást a budapesti elemző, Hunyadi Bulcsú, azonban a meghirdetett időpontban az előadón kívül 20-30 érdeklődő volt jelen.
Az est házigazdája, a szintén budapesti Horváth Ferenc egykori rendőr, manapság roma jogvédő és szervező aktivista (aki a fizetését egy budapesti jogvédő alapítványtól kapja) az előadó helyett átvette a szót és azonnali kérdéseket intézett a főképp bűdi romákból álló hallgatósághoz, hogy milyen jogsértéseket tapasztaltak az elmúlt években.
Néhány előadó kiemelte a korábban rendteremtési céllal Tiszavasváriba érkezett civileket, a nemrég felálított Mezőőrséget és Zagyva György Gyula közmunkavezető személyét, mint a sérelmek okait. A bűdiek hangsúlyozták: a jogsértések és a diszkrimináció folyamatosan éri őket, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a várost megbüntette az Egyenlő Bánásmód Hatóság is egy korábbi, bűdön lezajlott civil rendvédelmi akció miatt, amikor egy áramlopást számoltak föl. Több hozzászóló is sérelmezte, miért csak az áram- és falopásokon problémáznak, és azzal vannak elfoglalva a város lakosai és a mezőőrök. Külön sérelmezték a szociális tüzifa kiosztásának a hiányát a szegény sorsú romák megsegítésére. Egy résztvevő hozzászóló rögtön reagált is erre: ötezer fő feletti településeknél erre nincs lehetőség, mert az állam azt nem támogatja. A közönség soraiból az egyik roma jogvédő hozzászóló föltette a nem éppen hétköznapi kérdést: nem volna-e lehetséges például a mezőőrök fizetését szociális tüzifa vásárlására fordítani?
Az egyik, romák szerinti jogsértések kapcsán név szerint említett, Zagyva György Gyula közmunkavezető a teremben, a közönség soraiban tartózkodott, így rögtönözve válaszolt is a felvetésekre.
A közmunkavezető válaszaiból kiderült, elsősorban olyanok sérelmezik a munkáját, akiknek a szabályok szigorú betartatása nem tetszik: munkaidő pontos betartatása, munka elvégzése, orvosi igazolások meglétének ellenőrzése, lógások szankcionálása, a fizetésosztási napok balhémentessé tétele, lecsendesítése.
A kérdezz-felelek végén, a rendezvény utolsó öt percében az eredetileg meghívott előadó, Hunyadi Bulcsú is megtartotta rövidre fogott előadását, amelyben az utóbbi években megnövekedett politikai szélsőségekről esett szó, külön kiemelve a nagymértékű cigányellenességet a magyar társadalomban, amely szerinte Tiszavasváriban is ugyanolyan veszélyes, mint egész Magyarországon.

Áprilisban választhatunk

A Köztársasági Elnök 2018. április 8-ra írta ki az országgyűlési választások időpontját. A téma aktualitása miatt kérdezzük Badics Ildikó jegyzőt, a Helyi Választási Iroda vezetőjét a lakosságot, választópolgárokat érintő legfontosabb tudnivalókról.

- Mikor és hogyan kapnak a választók hivatalos értesítést a szavazásról?
- A választások lebonyolítása során betartandó határidőkről jogszabály rendelkezik. Ez alapján azok a tiszavasvári állandó lakcímmel rendelkezők, akiknek választójoguk van, a Nemzeti Választási Iroda (székhelye Budapest) által megküldött értesítőt kapnak kézhez, melyet legkésőbb 2018. február 19-ig meg kell kapniuk. A kézbesítést a Posta végzi. Az értesítő minden esetben tartalmazza a választással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és azt, hogy Tiszavasvári melyik szavazókörébe tartozik a választópolgár és hol található a szavazóhelyiség.

- Hány fő rendelkezik választójogosultsággal városunkban?
- Mivel nem helyben készül a választók nyilvántartása, így hozzávetőleges adatot tudok mondani: közel tízezer választópolgárral rendelkezünk. Ehhez igazodva 10 szavazókör szolgál a választás lebonyolítására.

- Mi történik akkor, ha valaki az értesítő kiküldése után elköltözik egy másik címre, ahol új állandó lakcímet létesít?
- Ebben az esetben az új lakcíme alapján új értesítést kap. Ilyenkor törölni kell a személyt a korábbi szavazóköre nyilvántartásából és fel kell venni az új lakcíme szerinti szavazókörbe. Ez megtörténhet városon belüli lakcímváltozással, ez esetben a Tiszavasvári Helyi Választási Iroda adja ki az új értesítést. Ha a költözés Tiszavasváriból egy másik településre történik, akkor annak a településnek a Helyi Választási Irodája adja ki az új igazolást, egyúttal törlésre kerül a tiszavasvári nyilvántartásból.

- Hol található a Helyi Választási Iroda?
- Jogszabály szerint minden településen a jegyzők vezetik a választási irodákat, így a címük is megegyezik a hivatalok címével, jelen esetben Tiszavasvári, Városháza tér 4.

- Mi történik akkor, ha valaki a szavazás napján nem a lakcímén tartózkodik és ezt előre tudja?
- A jogszabály alapján a szavazást megelőző pénteken, vagyis 2018. április 6-án 16 óráig személyesen vagy elektronikus úton kérheti, hogy a tartózkodási helyén szavazhasson. Ilyenkor is a tiszavasvári névjegyzékből törlésre kerül, e mellett felkerül annak a településnek az átjelentkezők szavazására kijelölt helyiségébe, ahol a választójogát gyakorolhatja.

- Mi az eljárás akkor, ha valaki szeretne a szavazati jogával élni, de betegsége akadályozza abban, hogy felkereshesse a szavazóhelyiséget?
- Ebben az esetben mozgóurna iránti igényt kell előterjeszteni a Helyi Választási Irodához. A nyomtatvány elérhető a www.valasztas.hu weboldalon, és elektronikusan elküldhető, de az általunk megbízott személyesen is behozhatja az irodába a kérelmet, amennyiben megbízunk benne. A kérelmező által helyesen kitöltött és aláírt nyomtatványt meghatalmazás nélkül lehet leadni. A választás napján délután 15 óráig pedig annál a szavazatszámláló bizottságnál kell leadni a kérelmet, amelybe szavazhatnánk, ha a betegség nem akadályozna bennünket az eljutásban. Mivel településünkön nem működik börtön, így csak azoknak van lehetősége mozgóurnát kérni, akiket betegségük, mozgáskorlátozottságuk akadályoz abban, hogy eljussanak a szavazókörbe. Ezeket a kérelmeket már folyamatosan be lehet adni.

- Mikor indul a választási kampány és meddig tart?
- Folyamatosan folytatható kampánytevékenység 2018. február 17-től a választás befejezéséig, vagyis 2018. április 8-án 19 óráig.

Márciusban újabb fontos információkkal jelentkezünk a választók minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.

A Városi Televízió Választási Etikai Kódexe

Várhatóan február 18-án beindul a 2018-as országgyűlési képviselő-választás kampányhadjárata, melynek mi, mint média is aktív részesei leszünk. Azért, hogy a „Tiszavasvári Városi Televízió, - a korrekt tájékoztatás” mottónkhoz hűek maradjunk, egy olyan választási kódexet dolgoztunk ki, mely azonos lehetőséget nyújt minden politikai párt, - vagy független induló részére. Ennek lényege: a politikai hirdetések, reklámok ingyenesek. Mindenki annyit juttathat el hozzánk adásba, vagy képújságba helyezés céljából, amennyit jónak lát. Természetesen ezek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Csak úgy, mint a stúdióbeszélgetéseken elhangzó válaszokért sem. Itt sincsenek megkötések. Mindenki annyiszor jön, vagy hoz vendéget, ahányszor akar, és annyi ideig tart a beszélgetés, míg annak van mondanivalója, lényege. A lejátszások sorrendje a felvétel sorrendjének megfelelően történik. Stúdióbeszélgetéseket az adásba helyezésig senkinek nem adjuk ki, és nem biztosítunk ezekbe való betekintési lehetőségeket. Mindenki a saját stúdióbeszélgetésének leadását visszavonhatja a felvételt követő nap 24. órájáig! A stúdióbeszélgetések időpontjainak egyeztetése akár telefonon, akár személyesen történhet. Politikai nagygyűlésekről előzetes kérésre adhatunk hírt, de az eseményt nem vesszük fel, és emiatt azt nem vetítjük le. Erre vannak a stúdióbeszélgetések, illetve az esemény előtti, utáni sajtótájékoztatók.
Ami még nagyon fontos! Attól, hogy két ember más vallási felekezethez tartozik, nem befolyásolja a kapcsolatukat. A politikában is lehetnek és vannak eltérő vélemények, de nem szabad, hogy erre barátságok, családok menjenek rá!

Megújult a Támogató Szolgálat Tiszavasváriban

A Támogató Szolgálat 2006-tól működik Tiszavasváriban, de most új irodában és önkormányzati támogatásból egy újonnan beszerezett kisbusszal folytatják a munkát a Kornisné Központ dolgozói.
A támogató szolgálat célja az önrendelkező, független élet elveinek alapján a fogyatékos emberek függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életben való részvétel előmozdítása.
Ez egy olyan ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, ötvözve a házi segítségnyújtás elemeivel, de ennél több, mivel a művelődési, sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít.
Lehetősége nyílik az ellátást igénybe vevőnek az önállóbb életre, nagyobb életviteli szabadságra, szakszerű, személyre szabott ellátásra, intézményi elhelyezés, vagy kórházi kezelés elkerülésére. A családtagoknak terheik csökkentésére, valamint munkába állásra, ezáltal helyzetük javítására.
A szolgáltatás alapelve, hogy nem az igénybe vevő helyett végzi el a feladatokat, hanem vele közösen kialakított és megvalósított rend szerint az igénybe vevő aktív közreműködésével.

A feladatellátás szakmai tartalma: tanácsadás, szállítás, háztartási segítségnyújtás és esetkezelés szolgáltatási elemeket biztosít.
A szolgáltatás biztosításához rendelkezésre álló gépjárművek típusa:
TOYOTA HIACE Combi busz, valamint FORD TRANSIT kisbusz. (amely a jogszabályi előírásnak megfelelően teleszkópos rámpával így a gépjármű teljes körben alkalmas a fogyatékkal élő személyek szállítására)

A szállítás történhet:
Közszolgáltatást nyújtó intézménybe: Polgármesteri Hivatalba, Gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, bíróságra, hatóságokhoz, rendvédelmi szervekhez
Egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, járóbeteg szakrendelésre, munkaképesség csökkenést véleményező és felülvizsgáló szakorvosi bizottságokhoz, kórházba, gyógytornára, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézményekbe, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatokhoz
Kulturális és egyéb szolgáltatókhoz: oktatási intézményekbe, Múzeumba, könyvtárba, kulturális, sport- és szabadidős rendezvények, érdekképviseleti szervekhez, fodrászhoz, bankba, postára, stb.
állapotrosszabbodás esetén szakorvosi vizsgálatok megszervezése, az ellátottak egészséges életmód felé való irányítása.

Az iroda a Térségi Szolgáltató Házban (Tiszavasvári, Ady tér 8. szám alatt) lévő telephelyen. Érdeklődni lehet a szolgáltatás igénybevételéről a következő telefonszámon:06/42/372-363

Személyesen is befizethető a hulladékszállítási díj

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. évi IV. negyedéves hulladékszállítási díj fizetése díjbeszedő által történik, aki felkereste, illetve felkeresi az ingatlantulajdonosokat.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem tartózkodnak otthon, a lentebb megjelölt helyen és időben egyenlíthetik ki számlájukat.
A pótlólagos díjbeszedés helyszíne: Találkozások Háza, 4440 Szabadság tér 1.

A díjbeszedés az alábbi napokon 15:00 – 17:00 óráig történik:

 • február 14. (szerda),
 • február 21. (szerda).

KÖZELEG AZ ADÓFIZETÉSI HATÁRIDŐ

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az esedékes 2018. I. félévi

 • építményadó,
 • magánszemélyek kommunális adója (üdülőterület; belterületen az adóhátralékkal rendelkezők)
 • helyi iparűzési adó,
 • gépjárműadó

pótlékmentes befizetési határideje 2018. március 19. napja (hétfő).

Az önkormányzati adóhatóság a befizetések teljesítéséhez július és augusztus hónap során minden Adózónak kézbesíti az „ÉRTESÍTÉS”-t, amely tartalmazza a pótlékmentesen fizethető I. félévi adókat és a 2018. január 31. napjáig be nem fizetett hátralékokat adónemenként, valamint a felmerült késedelmi pótlékot továbbá a talajterhelési-, és a szennyvíz-csatornázási díjhátralékokat, és egyéb adók módjára behajtandó köztartozásokat.

Akik 2018.01.31. napján nem rendelkeztek adóhátralékkal és/vagy az esetleges részletfizetés teljesítés miatt az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvétele közötti időszakban befizetést teljesítettek, azoknak a számlaegyenleg sorból le kell vonni a befizetett összeget, és a fennmaradó különbözetet kell csak szeptemberben megfizetniük.
Akiknek hátralékos tartozásuk van 2018.01.31-én, azoknak az időközben befizetett összeggel az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvételekor fizetendő sorban” található összeget kell csökkenteni, és befizetni.
Akiknek nincs hátralékuk, azoknak az időközben befizetett összeggel csökkenteni kell a „2018.03.19-ig pótlékmentesen fizethető” összeget.

Az „ÉRTESÍTÉS”-hez minden adózónak a fizetendő adójához adónemenként mellékelünk csekkeket, amelyeken a fizetendő összegeket a megfelelő csekken - lehetőség szerint az OTP Tiszavasvári Fiókjánál - fizessék be, illetve aki pénzforgalmi számlával rendelkezik a megfelelő számlára utalja át.

Az adónemenként részletezett „ÉRTESÍTÉS”
számlaegyenleg sora a teljes fizetendő összeget tartalmazza,
a kézhezvételkor fizetendő sorban a korábbi időszakról fennmaradt hátralék található (akinek nincs hátraléka, annak 0 Ft szerepel),
a 2018.03.19.-ig pótlékmentesen fizethető sor a 2018. I. félévi esedékes adót tartalmazza.
(figyelembe véve a 3. bekezdésben leírtakat)

Akiknek számláin hátralékot tartunk nyilván, mielőbb rendezzék tartozásukat, a 2018. I. félévi adót március 19. napjáig fizessék be, mert adóhatóságunk a fizetési határidő letelte után végrehajtást foganatosít, illetve a hátralékosokról az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 130. § (1) bekezdése alapján kimutatást tehet közzé.

Húsz új munkahely városunkban

A magyar tulajdonú Jármű Zrt. eloxáló üzemcsarnokot épít városunkban. A 397,83 millió forint összköltségű kapacitásbővítő beruházás 198,92 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg, melynek köszönhetően 151 munkahelyet sikerül megőrizni és húsz újat létrehozni.
Az új üzemcsarnokban, amely 1300 négyzetméter hasznos területtel bővíti a cég jelenlegi épületeit, automatizált eloxáló gyártósor is kiépül majd. A fejlesztés 20 új munkahelyet hoz létre és a beruházásnak köszönhetően 151 álláshelyet tudnak megőrizni.
Az eloxálás egy összetett elektromos és kémiai eljárás, amelyben az alumínium alapanyagon védőbevonatot hoznak létre, ami megvédi az alumínium felületét a további korróziótól, valamint javítja, keményebbé teszi a felületet. Az automata vezérlés biztosítja az alumínium profilok termelési program szerinti mozgatását, ellenőrzi a rendszer fizikai és kémiai paramétereit. A fejlett eloxálási technológia meghonosítása hozzájárul a Jármű Zrt. piaci pozícióinak erősítéséhez is.
Az 1916-ban alapított Jármű Zrt. vasúti személykocsi- és autóbusz-szerelvények alkatrészgyártásával foglalkozik, termékei megtalálhatóak a Railjet vonatokon és a németországi nagysebességű Inter City Express járműveiben is.

Rettegnek a bűnözők az új mezőőröktől

Érezhető a pozitív közbiztonsági változás a városunkban november végén munkába állt vadonatúj Mezőőrség munkájának köszönhetően. Töredékére csökkent a falopások száma és a mezőőrök a belterületen is folyamatosan ügyelnek a rendre. A közmunkások korábban nagy zajt és balhékat okozó fizetés osztását is ők biztosítják.

Tél elején állt fel a régóta várt, négy tagot számláló új mezőőri csapat, amely debütálásként rögtön egy körözött bűnözőt fogott. Az országos média is beszámolt róla, hogy egy vasvári illetőségű férfit, akinek több folyamatban lévő büntetőügye van, a mezőőrök egy középkorú nő és egy 12 éves gyermek társaságában érték tetten falopás közben a Keskeny utca közelében. A mezőőrök elfogták, majd átadták a rendőrségnek M. Rolandot, aki ellen újabb eljárás indult falopás és gyermekveszélyeztetés miatt, a gyanúsítottat a nyíregyházi büntetés-végrehajtási intézetbe szállították.

A Bakti Péter parancsnok vezette vadonatúj, négyfős alakulat lapzártánkig több tucat elfogással és csaknem kétszáz igazoltatással járult hozzá Tiszavasvári rendjének biztosításához.

Az intézkedések vagy szankciók alá volt személyek között található fásítást engedély nélkül gyérítő nagyvállalkozó, bicikli csomagtartón erdőből, fasorból fát lopó tolvaj, illetve favágási engedélyével visszaélő csaló is.

Céljuk nem más, mint a fa- és terménylopások számának nullára való csökkentése, az illegális szemetelés megszüntetése és a belső részek biztonságának hatékony támogatása, mely feladatokat egyelőre négyen látják el, de a tervek között szerepel a létszám későbbi bővítése is.

Megemlítendő, hogy működésének kezdete óta a mezőőrök helyszíni biztosításával folyik a közmunkások havi fizetésosztása is, amely sokáig zajongást és balhékat okozott a belvárosban. A közmunka vezetés 2016-os átszervezése óta ez is rendben és csendben zajlik és a mezőőrök támogatásával ez ugyanígy lesz a jövőben.

Bakti Péter, a Tiszavasvári Mezőőri Szolgálat parancsnoka több mint húsz éve szolgál e hivatásban. A parancsnok elmondta: Tiszavasváriban kitűnő körülmények között dolgozhat csapatával, amelyet a teljes technikai felszereltség mellett egy Lada Niva terepjáró is kiegészít, a csapat a közeljövőben pedig egy magas fokon kiképzett elfogókutyával gyarapszik.

-Vasvári vezetése minden segítséget megad a hatékony munkához és külön kiemelném a város vezetőinek és az elmúlt időszak civil rendteremtési akcióinak köszönhetően mi már egy igen jól előkészített terepre érkeztünk, ahol szinte teljesen együttműködő az elfogottak viselkedése, nem úgy, mintha egy ilyen téren még „megdolgozatlan” terepen lennénk. Nem lehet más a célunk, mint az erdők, termények elleni bűncselekmények nullára csökkentése, az illegális szemetelés totális felszámolása és a vasváriak egyéni biztonságérzetének maximumra emelése – tette hozzá Bakti Péter parancsnok.

A mezőőrök tapasztalatai szerint az eddig elfogott gyanúsítottak nem egyedül, hanem csoportosan lopták a fát, így csupán egyetlen nap alatt akár harminc mázsa fa is eltűnhetett a környékbeli erdőkből, ami havi és éves szintre felszorozva elképesztő mértékű természeti és gazdasági katasztrófát jelentett Tiszavasvári erdeinek.

Az erdők és földek tulajdonosai már most, alig két hónap munka után észrevették a pozitív változást és a korábban rendszeresen lopott, leirtott területek helyén a pusztítás azonnali megállítását és az új növények sarjadását. Ez a tulajdonosok szerint hatalmas eredmény ilyen rövid idő alatt.

Ismert probléma volt az elmúlt években, évtizedekben a rendszeres és igen nagymértékű terménylopás, amelyet a gazdák már évekkel ezelőtt megelégeltek, hiszen az hatalmas károkat okozott nekik. Ezért a gazdák külön örültek a Mezőőrség létrejöttének. Fontos kiemelni: a tavasz közeledtével egy fórum keretein belül a gazdák megismerhetik az eddigi eredményeket, meghallgathatják a mezőőrök eddigi tapasztalatait és természetesen kéréseiket is megfogalmazhatják, a véleményüket, meglátásaikat, tanácsaikat elmondhatják a mezőőröknek egy olyan februárban megrendezésre kerülő gazdafórumon, amelyen dr. Fülöp Erik polgármester is ott lesz.

Az illegális szemétlerakás szintén hatalmas probléma volt eddig Vasvári külterületein. A mezőőrök eddigi járőrözéseik alkalmával sajnos nem csupán kommunális-, vegyi és műanyaghulladékot, hanem például műszaki cikkeket is találtak. Bakti Péter külön kiemelte: mivel a falopás teljes felszámolásával igen jól haladnak, a jövőben kiemelt figyelmet tudnak fordítani a szemetelőkre és megvannak a speciális módszereik arra, hogy a törvény erejével az illegális szemetelést rövid idő alatt, határozottan és hatékonyan megszüntessék.

A mezőőrök jogköre
A mezőőrök csaknem olyan jogkörrel rendelkeznek, mint a rendőrök. Igazoltathatnak, előállíthatnak és sörétes puskával is rendelkeznek. A mezőőrök szolgálati idejükben szabálysértések és bűncselekmények gyanúsítottjaival szemben felléphetnek, joguk van intézkedni a kül- és belterületeken egyaránt.

Ki fizeti a mezőőrök bérét?
A mezőőrök önkormányzati alkalmazottak, de fizetésük, felszerelésük és működési költségeik (gépjármű üzemeltetése, ruházat stb.) jelentős hányadát az állam állja (ez az összeg 2014-ben duplázódott meg), a többit a helyi gazdák fizetik mezőőri járulékként, a fennmaradó részt pedig az önkormányzat.

A bűnözés elleni harc számokban
Lapzártánkig, vagyis működésük három hónapja alatt a mezőőrök 3400 kilométert járőröztek Tiszavasvári bel- és külterületén, az elfogásokkor 27 alkalommal történt rendőri intézkedés, 184 esetben igazoltattak, 15 elfogott gyanúsított került szabálysértési őrizetbe, a lefoglalt eszközök: 9 bicikli, 5 fűrész, 21 bozótvágó kés (machete).

Kutya is a munkát
Beszerzés alatt van a közeljövőben a négyfős csapat leendő új tagja, a fegyveres testületek szakmai berkeiben „Mix 2” nevet kapott, speciálisan rendvédelmi célokra tenyésztett és különlegesen kiképzett elfogókutya. A német-, belga- és holland juhászkutyákból kifejlesztett fajta magyarországi tenyésztésű, több közel-keleti államban használja a rendőrség, a katonaság és a határőrség.

Gazdagyűlés: február 20.
A tiszavasvári gazdákat várja a Mezőőrség mind a négy tagja és dr. Fülöp Erik polgármester az első egyeztető gazdafórumra február 20-án (kdden) 16.00 órakor A Polgármesteri Hivatal Dísztermében, ahol elmondhatják kérdéseiket, kéréseiket, észrevételeiket és személyesen megismerhetik a teljes csapatot.

Az idők végezetéig...

Az élet olykor-olykor mérhetetlen erőpróbákat bocsát ránk. Amikor a lelkünk sérül és védekezésképpen bezárul, olyan kies világba érkezünk, ahonnan csak nagy-nagy erőfeszítések árán térhetünk vissza újra az élet őrült porondjára. Ez az év is ilyen volt. Tele megoldhatatlannak hit feladatokkal, soha véget nem érőnek tűnő nappalokkal, nyomorúságos éjszakákkal, hazug „barátokkal”, gerinctelen érdekemberekkel, akik a hatalommániától elvakultan mérgezték saját és mások életét. De mint annyi minden rosszat, ezt is túléltük és most reményteli szívvel állunk az új esztendő küszöbén. 

A Szentestén fellobbanó apró gyertyalángok előtt álljunk meg néhány néma pillanatra és gondoljunk azokra az emberekre, akik hitet, erőt, reményt nyújtottak nekünk az év során, legyenek ők élők, avagy holtak. Mormoljunk el magunkban egy-egy szívből született köszönetet azoknak, akik megmentettek bennünket attól, hogy átkerüljünk az élet sötét oldalára. Adjunk hálát a kemény leckékért, melyek segítettek megismerni saját erőnket és legyünk büszkék önmagukra, hogy képesek voltunk helytállni, küzdeni, újra felállni a padlóról és, hogy mertünk szeretni őszintén, tiszta szívvel, érdek nélkül. Az új esztendőben is becsüljük meg a jóbarátokat, a hű társakat, örök szerelmeinket, akik nélkül az életünk mit sem érne. Szorítsuk erősen tartó, segítő kezeiket, és higgyünk a közöttünk lévő, elszakíthatatlan kötelék erejében. Hagyjunk a hátunk mögött minden földi rosszat és emelt fővel, tiszta tekintettel tükörbe nézve lépjünk át az előttünk álló új esztendő küszöbén, ahol –ha jó sorsunk is úgy akarja- milliónyi ezer aprócska és talán néhány nagyobb csoda is vár ránk. Éljünk és szeressünk addig, amíg lehet, ne fosszuk meg magunkat a boldog pillanatoktól, hiszen időnk véges és a létezés következő dimenziójába csak ezeket a benyomásokat vihetjük magunkkal, melyek ott élnek tovább tudatalattinkban az idők végezetéig. Az embernek egyetlen kötelessége van önmagával szemben: az, hogy boldog legyen. Egy életre? Egy évre? Egy napra? Egy órára? Egy perce? Egyet pillanatra? Részletkérdés csupán…
A Vasvári Hírmondó főszerkesztőjeként köszönöm érdeklődő figyelmüket, szerzőtársaimnak és a tördelőszerkesztőnek a sok-sok értékes munkát. Hálás szívvel búcsúzva kívánok sikeres, boldog új esztendőt Önöknek és mindazoknak, akiket szeretnek.

1. oldal / 40

 • Városélet

   varoselet

  Rovatunkban Tiszavasvári életének mozzanatait osztjuk meg Olvasóinkkal.

 • Plénum

   plenum

  Rovatunkban Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléseiről, döntéseiről olvashatnak részletesen.

 • Nyílt tér

   nyiltter

  Rovatunkban olyan központi témáknak adunk helyet, amelyek többszereplősek és a vélemények ütköztetését igénylik.

 • Kitekintő

   kitekinto

  Rovatunkban olyan közérdeklődésre számot tartó híreknek adunk helyet, amelyek túlmutatnak Tiszavasvári határain.

 • Tallózó

   tallozo

  Mit is ír a hogy is hívják? Ők megírták, mi megmutatjuk. Rovatunk válogatás a nagyvilág híreiből.

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 93 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére