hirplacc

Hírek, információk város határon innen és túl.

Drága az új szakma megszerzése, de megéri befektetni a tudásba

A humánerőforrással foglalkozó szakemberek már régóta kongatják a vészharangot, hatalmas munkaerőhiány jellemez több iparágat is. A munkakeresők pedig a meglévő végzettségükkel nem tudnak elhelyezkedni. A legtöbb szakmai egyesület egybehangzó véleménye szerint több tízezer ember tudna azonnal kezdeni egyes szektorokban, ha lenne piacképes tudása. A pályamódosítás sokaknak jelenthetne megoldást, azonban kevesen engedhetik meg maguknak a képzéssel járó költségeket. Kézenfekvő megoldás lehet a személyi kölcsön ám erre kevesen gondolnak.
Budapest, 2016. november 14. Több tízezerre becsülik azoknak a munkahelyeknek a számát, amelyek betöltése problémát jelent a hazai cégeknek. Lassan nincs olyan ágazat, ahol ne lenne hiány: a mezőgazdaságtól kezdve az autóiparon át egészen a kiskereskedelem világáig. Az IT szektor, óvatos becslések szerint is, minimum 20 ezer szakembert kénytelen nélkülözni. Hasonló a helyzet az autóiparban is, ahol szintén több tíz ezres hiánnyal küzdenek a jólfizető multik. Az egyes szektorok országos szövetségei szerint a helyzet egyre szomorúbb, holott bőven volna tudás-kapacitás a magyar álláskeresők között. A 3 vagy 5 éves képzési idő azonban túl hosszú azoknak, akik már egy szakmával a hátuk mögött gondolkodnak a váltáson, ráadásul a többség nem is engedheti meg magának a több millió forintra rugó felsőfokú tanulmányokat.
Több iparágban ugyanakkor a tanulás iránti hajlandóság és a motiváció számít, nem feltétlenül a sok éves tapasztalat, vagy a papír. Az IT szektorban programozókra, OKJ-s képzettségű fejlesztőre és rendszergazdára vadásznak. A problémát és a szűk piaci rést felismerve több magáncég is indít képzéseket, amelyek elvégzésével a jól fizető állás borítékolható. Piacképes szoftverfejlesztőket képeznek néhány hónap alatt, így szinte garantált az elhelyezkedés, nettó 200 ezer forintról indul a licit az újdonsült szakemberekért. A külföldi mintát követő, magas színvonalú informatikai képzések 700 ezer és 1,5 millió forint közötti összegbe kerülnek. A pályamódosítók, a továbbtanulók azonban ritkán rendelkeznek ilyen mértékű megtakarításokkal. Bár sokan nem gondolnak rá, helyzetükre hatékony megoldást jelenthet a személyi kölcsön, amely akár új munkahelyhez és az anyagi gyarapodáshoz is hozzásegíthet.
„Fontos látni, hogy a személyi kölcsönt nem kizárólag a váratlan kiadások finanszírozására, hanem sok esetben az érvényesülésük elősegítésére veszik fel az igénylők. A képzés, a tanulás is ilyen, gyorsabban megtérülő befektetés. A hozzánk érkező hiteligénylések közel 80%-a pozitív hitelbírálatban részesül, ezt követően pedig jellemzően napon belül ügyfeleink számlájára kerül az összeg.” – mondja dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank Fogyasztási Hitelek Főosztályának igazgatója. „Ezután máris kezdődhet a továbbtanulás vagy az átképzés.”
A diplomások közül is sokan mennek OKJ képzésekre, itt 30 ezer és 500 ezer forint közötti összegért kínálnak szaktudást. Az átképzésnek, pályamódosításnak ugyan ára van, de a tudás a lehető leggyorsabban megtérülő befektetés.
„A hosszú távú munkanélküliségnél és kiszolgáltatottságnál jóval kisebb kockázatot jelent egy kölcsön felvétele, amelynek segítségével megszerzett tudás vélhetően könnyebb elhelyezkedést tesz lehetővé. Az új munkahellyel pedig biztos jövedelem és egzisztencia érhető el” – tette hozzá az OTP Bank igazgatója.

Álomlátók

Júniusban láttam őket először élőben a színpadon. Éppen próbáltak a hétvégi előadásra és a készülődés, öltözködés, mikroport felszerelés közepette bűbájosan viccesek voltak. A stúdióból hang hallatszik: „-kié a négyes port?” Nem válaszol senki. „-Gyerekek nézzétek már meg, kié a négyes port, mert szörnyen recseg!” Akkor megjelenik egy fiú, aki épp vécéről érkezik. Hang a stúdióból: „-ha vécére mentek, ne vigyétek magatokkal a mikroportot, vagy kapcsoljátok ki!” Aztán végre minden kellék a helyén, minden jelmezben van valaki és áll, vagy fekszik valahol. Indul a zene. Hunyorogva figyelem az arcukat, a mozgásukat, hallgatom a hangjukat. Keresem, hogy hol a hibájuk. Van, akinél egyértelműen látszik, mert a teste, vagy az arca szabálytalan, de olyan is van, akinél semmit sem veszek észre. Aztán teljesen elmerülök a történetben. Figyelem a színpadon az indulatokat, átélem az érzelmi kötődéseket, élvezem, ahogy kirobbanó energiával egyszerre táncolnak, átéléssel, átütő erővel énekelnek. Lebilincselő. Nem „ahhoz képest” jók. Önmaguktól jók.

Bővebben: Álomlátók

Az örök idealista

Október 18-án gróf Dessewffy Emil halálának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Történelem Tudományi Intézete. Az előadásokból (ha nem is a teljesség igényével) kirajzolódott a XIX. század egyik legmeghatározóbb, mára méltatlanul elfeledett konzervatív politikusának alakja. Igen! Méltatlanul elfeledett, hiszen a XIX. század magyar történelme a köztudatban egyenlő az 1848-49. évi szabadságharccal, majd az azt, közel két évtized után követő kiegyezéssel. Míg Kossuth, Batthyány, Deák nevét a történelem órákon kiemelt helyen tanítják, addig a korszak konzervatív államférfijait -Széchenyi kivételével- mintha feledésre ítélték volna, mivel a történelmet a győztesek írják, s a szabadságharc, ha 1849-ben el is bukott, annak céljai 1867-ben győzedelmeskedtek. Történészi körökben az idő során felmerült, hogy Dessewffy Emil hazaáruló volt. Alapozták ezt arra, hogy a szabadságharccal nyíltan szembe helyezkedett. A kép azonban – mint erre a konferencia előadói rámutattak – jóval árnyaltabb. Bátyja, Aurél politikai örökségét követve 1842-es színrelépéstől kezdve a konzervatívok egyik meghatározó alakja, később szellemi vezére lett. Sokszor a naiv idealizmust súroló politikai nézetei miatt mentorával, gróf Széchenyi Istvánnal is komoly vitákba keveredett, akárcsak bő évtizeddel korábban édesapja, Dessewffy József, aki Széchenyi „Hitelére” megírta vitairatát „Taglalat” címmel. A liberális oldal, -hogy félreállítsák- egyszer párbajt is próbált provokálni, melyet mentora simított el. Az általa alapított „Budapesti Híradó’ a konzervatívok legjelentősebb lapja volt hosszú időn keresztül. Ellenezte Magyarország elszakadását a Habsburg birodalomtól, mivel fejlődését, csakis annak keretében látta biztosítottnak. A forradalom, majd a szabadságharc eseményei alatt többször is kitűnt az uralkodó iránti hűségével. Itt jegyezném meg, hogy a nemesség, -de még a lakosság is- korántsem volt annyira egységes a szabadságharc ügyét illetően, mint az történelmi tudatunkban él. A szabadságharcot követően az ország újbóli talpra állításán fáradozott, s sorozatos beadványaival próbálta meggyőzni Ferenc Józsefet, hogy a 48 előtti állapotok visszaállításával ugyan, de a kor szellemének megfelelően reformálja meg az állami berendezkedést. Bár tervezeteit figyelembe véve, azok jelentős módosításával keletkezett az 1860-ban kiadott októberi diploma, melynek heves kritikusa volt. Személyes hitelét használva beadványain keresztül győzködte az uralkodót olyan elvek elfogadásáról, melyek még jó másfél évtizedig idegenek voltak a számára. Az Akadémia elnökévé 1855-ben választották meg, mely tisztséget haláláig betöltötte. Regnálása alatt épült a Magyar Tudományos Akadémia mai épülete a Duna partján. Pozsonyban hunyt el 1866. január 28-án. A család bűdszentmihályi kriptájában helyezték örökre tervezett nyugalomra, melyet vandál kezek zavartak meg az idők során. A kripta helyreállításához az Akadémia, -bár mint elnökét saját halottjának tekintette-, egyelőre nem nyújtott támogatást. Addig is, egy igazán érdekfeszítő előadássorozat állított emléket a magyar konzervativizmus kiemelkedő személyiségének, ki egész életében idealista tudott maradni.

Nemcsak a húszéveseké a világ

A városunkban saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatást igénylő személyeknek nyújt szolgáltatást a Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ. Az itt élő, aktív életmódot folytató, társasági életet szívesen élő nyugdíjasok számára biztosítunk különböző szabadidős programokat. Napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) igénybevételére van lehetőség, mely jövedelemtől függően térítés köteles. Enyhén demens, idős emberek, szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátását is vállaljuk, a törvényi előírásoknak megfelelően, demencia kórképet, a szenvedély- és pszichiátriai betegséget igazoló orvosi igazolással igazolva.

Intézményünkben az ellátást igénybe vevő időskorú személyek egészségi állapotának megőrzése és javítása, az izoláció elkerülése, a feleslegessé válás érzetének csökkentése, a magány oldása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

Egyéni esetkezelés

Célzott beszélgetések alkalmazásával arra törekszünk, hogy az idős ember képes legyen túljutni akadályozott állapotán, erősítve meglévő értékeit, személyisége pozitív erőforrásait. Ennek érdekében az alábbi tevékenységeket végezzük:
-    életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
-    speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése,
-    szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
-    szabadidős programok szervezése,
-    igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve idősek nappali ellátása esetén,
-    munkavégzés lehetőségének szervezése.

Ünnepekhez kötődő eseményeink

Farsangi mulatság, nőnapi köszöntés, húsvéti ünnepkör, anyák napja, névnapok megtartása. Idősek Világnapja, megemlékezés a halottakról, Mikulásvárás, Karácsony ünnepe, Költészet Világnapja, generációs találkozó, készségfejlesztő foglalkozások, környezetgondozás.

Szabadidős programok szervezése

o    társas,- memória, kártya- és szójátékok, vetélkedők
o    kiállítások látogatása, kirándulások,
o    kerti sütögetés; szalonnasütés, bográcsozás
o    kézműves foglalkozás: dekorációk készítése, színezés, varrás (érdeklődés esetén)
o    szellemi, ügyességi vetélkedők.
o    témaorientált beszélgetések
o    közös séták
o    napi sajtó elolvasása, aktuális hírek közös megbeszélése,

A szolgáltatás igénybevételének módja

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére indítványára történik. A nappali ellátás alapja a megállapodás, mely tartalmazza a személyes adatokon túl az ellátás időtartamát. A klub által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.
Intézményünkben a szolgáltatás igénybevétele díjmentes!

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT PROGRAMJAINKRA!


Kézfogás Szociális Szolgáltató Központ
Tiszavasvári, Dózsa György u. 33.

KEVESEBB FIZIKOTERÁPIA, TÖBB SZAKORVOSI ELLÁTÁS

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK CSAPTAK ÖSSZE A TESTÜLETI ÜLÉSEN

Nehéz döntés meghozatalára kényszerült a képviselő-testület legutóbbi ülésén a Járóbeteg Szakrendelés jövőbeni működtetésével kapcsolatban. Az orvoshiány, a nagy betegforgalom, az önkormányzati veszteséget termelő finanszírozás miatt népszerűtlen intézkedések bevezetése vált szükségessé.  A fizikoterápiás kezeléseket jelenleg a városban a strandon működő Rehabilitációs Team Kft. végzi 30 órában. Az önkormányzati tulajdonú Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője által előterjesztett javaslat három alternatívát fogalmazott meg. Heves, helyenként indulatoktól sem mentes vita eredményeként a képviselő-testület végül az „A” alternatívát fogadta el név szerinti szavazással, hét fős minősített többséggel. A döntés lényege, hogy a Rehabilitációs Team Kft-től 15 óra átcsoportosításra kerül. Ez azt jelenti, hogy 15 óra fizikoterápia lesz a jövőben, a fennmaradó 15 órából pedig bővítik az egyéb szakrendelések óraszámait, mivel nagy szükség van kardiológiára, endokrinológiára, cukorgondozásra, nőgyógyászatra, gyermeknőgyógyászatra. Összeállításunkkal igyekszünk minél részletesebb képet adni Olvasóinknak a képviselők vitájáról, melyben érvek és ellenérvek csaptak össze, ezen kívül megszólaltatunk tiszavasvári lakosokat is, hogyan vélekednek a döntésről.

Bővebben: KEVESEBB FIZIKOTERÁPIA, TÖBB SZAKORVOSI ELLÁTÁS

Elveszett gazdát keresünk

Lakossági jelzés érkezett hozzánk, hogy ez a gyönyörűséges, borjú méretű kutyus ismét napok óta gazdátlanul ógyeleg az Árpád u.- Mikszát K. u. - Damjanich u. átal határolt területen. A bal hátsó lábára sérült állat több portára is betört, robosztus termete miatt a gyerekek félnek tőle, ezért kérjük, hogy gazdája sürgősen vigye haza és haladéktalanul gondoskodjon a kutya szökésgátlásáról, különben az állatot befogják és elvitetik. Legutóbb -ma délelőtt- az Árpád utcai, egykori Árpád Söröző körnéykén lévő portákon látták.

 

 

 

 

'56 üzenete

1956

üzenete nemcsak az, hogy mindig „NEM”-et kell mondani az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolására.
1956

üzenete az is, hogy ne tűrjük meg azokat közöttünk, akik félelmet akarnak kelteni bennünk és körülöttünk.
1956

üzenete továbbá az is, hogy óvnunk kell mindig és mindenhol a demokráciát, a többség akaratát, a többség szavát.
1956

üzenete az, hogy bárhol élünk, nem engedhetjük meg, hogy megzsaroljanak bennünket. Nem engedhetjük meg, hogy bárki arra kényszerítsen, hajtsuk le fejünket, ha az igazság megtipróival kell szembenéznünk.
Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tetteire, egy kicsit mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1956 igazi üzenete.

MAGÁNVÉLEMÉNY - XXI. SZÁZADI RABSZOLGASÁG

Két éve történt, hogy egy viszonylag magas beosztású ismerősömmel utaztunk és szóba került a közmunka problémája. Én elővezettem a nézetem, miszerint az egész egy modern kori rabszolgaság, annak is a lepusztult változata. Türelmesen végig hallgatott, majd megkérdezte: te mit tennél a helyünkben? Segélyeznél a semmire, vagy megpróbálnád elkerülni, hogy számításból az állam nyakán élősködjenek egyesek?
A rabszolgaság az emberi civilizációval egyidős intézmény. Birodalmak épültek a rabszolgák vérén, s csontjaik olyan mindenki által ma is csodált építményekben porladnak, mint például a Kínai Nagy Fal. Ezt az építményt állítólag a világűrből is látni. Némi iróniával azt is mondhatnánk, hogy egy idegen elsőre a rabszolgaság építményét látná meg az emberi civilizációból először. Néhány keleti állam kivételével Európában hivatalosan a 19. században mindenhol eltörölték az elnyomásnak ezt a formáját. Magyarországon már a középkorban elhalt ez a „nemes intézmény”, helyét a jobbágyság vette át, de mint az kiderült, csupán csipkerózsika álmát aludta. Persze nevelési célzattal „kényszermunka” néven még alkalmazták, azonban ennek gazdasági és nevelő hatása elég elhanyagolható volt. Napjainkban egy új formája kelt életre, s mi több, egyfajta kegy eredményeként lehet részese az emberfia. Szemérmesen közmunkának nevezik. Nem tévesztendő össze a jogrendszerünk által alkalmazott kisebb vétségekért kiróható büntetési formával. Abban az esetben ugyanis nem kell érte sorban állni. Létrejötte Magyarországon - véleményem szerint - kifejezetten egy olyan állami gépezet tehetetlenségének köszönhető, amely saját fenntartásának érdekében egyre mohóbban kebelezi be a még szabad erőforrásokat, és próbálja markában tartani az egész államiság alappillérét képező helyi önkormányzatiságot. Egy, a helyi polgárság képviseletére, életének irányítására hivatott, választott testületet csupán a központi hatalom rendeleteink szolgalelkű végrehajtójának a szintjére akarja süllyeszteni a valóságtól egyre távolabb kerülő hatalom. Ennek érzékletes példája a közmunka. A közmunkaprogram lenne hivatva a munka világába visszavezetni az onnan kikerülteket, legalábbis, ez létrejöttének hivatalos indoklása. Én inkább azoknak a véleményét osztom, akik egyfajta szociális pótcselekvésnek tekintik. Az az alapelv még csak helyes lenne, hogy a bajban lévőnek nem segélyt kell adni, hanem lehetőséget a kilábalásra. Viszont ennek az egésznek a megvalósítása leginkább ellenszenvet vált ki minden jó érzésű honfitársunkból. A katonaviselteket főként arra emlékezteti, amikor a laktanyában csak azért, hogy lefoglalják a katonákat, mindenféle „hasznos” tevékenységet találtak ki számukra. Számos helyen megesett, hogy egy cég vagy közintézmény leépítés címén egyik héten felmondott dolgozóinak, majd a következő héten már ugyanezeket az embereket közmunkásként foglalkoztatta eredeti fizetésük töredékéért. Ez egyáltalán nem vidéki jelenség! Budapesten is számottevő közintézményben dolgoznak akár a saját szakmájukban közmunkások, mert úgy költségkímélőbb. Jelzem, túlnyomó többségüket államunk tartja fenn és mint olyanoknak, a költségvetésük is tőle függ. Minek lehetne ezt tekinteni, ha nem annak, hogy államunk tevőlegesen támogatja a modernkori rabszolgaság intézményét? Az ókori Róma szenátorai, kik mesterei voltak annak, hogy lehet a törvénytelenséget törvényesíteni, s kései jogász utódaiknak példaképei lehetnek, bizony elcsodálkoznának, ha látnák, hogy a rabszolgaságot nem fegyverrel kényszerítik emberekre, hanem kegyként osztogatják. Igen kegyként! Míg Rómában a rabszolgák inkább szabadultak volna az iga alól, manapság egymással versenyezve hajtják meg magukat a rászorulók. Megfékezésükre korbács helyett elég annak a lehetősége is, hogy amennyiben bármilyen okból kikerülnek a programból, fél évig nem hogy segélyt, de semmilyen állami ellátást nem kaphatnak. Ez a korbácsnál is nyomósabb érvnek tűnik. Társadalmi haszon? Nos! Ennek a hasznosságáról már lehetne vitát nyitni. Mivel országszerte az önkormányzatok nem igazán tudtak felkészülni közmunkások foglalkoztatására, hirtelen kellett elfoglaltságot találni számukra. Komolyabb szakmai tevékenységről (a már említett példák kivételével) nem lehetett szó, hiszen – főképp vidéken - a közmunkaprogramban résztvevők iskolai végzettsége éppen csak eléri a minimális szintet. Sok közöttük konkrétan analfabéta. Ez rögtön felvet egy másik kérdést. Hogyan érheti el célját az egész kezdeményezés, hiszen  a végső cél az, hogy a munka világába visszavezessék a valamilyen okból kiszorultakat? Azt már csak félve említem meg, hogy ugyanezen oknál fogva az általuk végzett munka köz- és gazdasági haszna szintén erősen megkérdőjelezhető. Budapesten valamivel könnyebb a helyzet, mert ott a közmunkásokat alkalmazzák például szavazási plakátok eltakarítására is. Megesik, hogy idő előtt, bár ezt az illetékesek hevesen tagadták. Szeptember elején a televízióban közvetítették Országgyűlésünk napirend előtti szócsatáját. Miniszterelnökünk az ellenzék egy kérdésére, - mely a közmunkások bérezését firtatta -, hevesen reagált. Közölte országgal, világgal, hogy kormányunk megvédi az ellenzék támadásaitól a közmunkásokat, hiszen ők a társadalom számára nélkülözhetetlen munkát végeznek. Felötlött bennem a kérdés, hogy a védelem helyett nem lenne tisztességesebb az anyagi megbecsülés, mely esetleg némi vásárlóerőt is jelentene?

Gyógyításra szorul az egészségügyi ellátásunk

A képviselő-testület szeptember 30-i ülésén Bakné Répási Ágnes képviselő asszony jelezte, hogy tapasztalatai szerint nagyon sok a panasz a Járóbeteg Szakrendelő működésével kapcsolatban, melyeket minél gyorsabban és hatékonyabban rendezni szükséges. A szakorvoshiány miatt sorban maradnak el rendelések, szemészet egyáltalán nincs, a fül-orr-gégészet akadozva működik, a röntgenen pedig több hónapos a várakozási idő. A betegek érhető módon egyre türelmetlenebbek és joggal várják el, hogy minél előbb szülessen egy olyan megoldás a fenntartó önkormányzat részéről, amely megnyugtatóan rendezi a kialakult helyzetet.
Dr. Fülöp Erik polgármester szerint komplexitásában kell az egészségügyet kezelni, hiszen minden egyes szakterületre irányuló döntés nagymértékben befolyásolja az egész rendszer működését. Már készül az az előterjesztés, amely több alternatívát kíván felmutatni a képviselő-testületnek a problémák megoldására. A cél az, hogy jobban, színvonalasabban működjön a jövőben a szolgáltatás, ne maradjanak el rendelések, jó orvosok jöjjenek Tiszavasváriba, hatékony legyen a gazdálkodás és a várólisták óraszámnövelésnek köszönhetően rövidüljenek. Az önkormányzat a lakosság részéről felmerülő, írásban benyújtott panaszokat minden egyes esetben kivizsgálja.

Változott a közterületfelügyelő elérhetősége

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy  közterülettel kapcsolatos problémák esetén az alábbi telefonszámon érhetik el Fodor István városi közterületfelügyelőt

7. oldal / 40

 • Városélet

   varoselet

  Rovatunkban Tiszavasvári életének mozzanatait osztjuk meg Olvasóinkkal.

 • Plénum

   plenum

  Rovatunkban Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléseiről, döntéseiről olvashatnak részletesen.

 • Nyílt tér

   nyiltter

  Rovatunkban olyan központi témáknak adunk helyet, amelyek többszereplősek és a vélemények ütköztetését igénylik.

 • Kitekintő

   kitekinto

  Rovatunkban olyan közérdeklődésre számot tartó híreknek adunk helyet, amelyek túlmutatnak Tiszavasvári határain.

 • Tallózó

   tallozo

  Mit is ír a hogy is hívják? Ők megírták, mi megmutatjuk. Rovatunk válogatás a nagyvilág híreiből.

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 20 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére