varoselet

Rovatunkban Tiszavasvári életének mozzanatait osztjuk meg Olvasóinkkal.

Békés sziget a város szívében

Van egy aprócska sziget a város szívében, ahová jó elmenni, ahol jó elidőzni, ahol tökéletes békességet talál magának bárki, aki az élet zajától kissé megfáradt.

Bővebben: Békés sziget a város szívében

Eladó ingatlanok az üdülő övezetben

A képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja 250.000, 280.000 és 320.000 forint + ÁFA induló licitáron a tulajdonában lévő üdülőingatlanokat, melyek nincsenek közművesítve, a szennyvízcsatornára csatlakoztathatóak.

Az ajánlatok 2016. április 19-én (kedd) 16.00 óráig nyújthatók be

  • személyesen: Polgármesteri Hivatal 302-es irodájában
  • postai úton: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. További részletes információk az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján találhatók.

Nem történt jogsértés

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálódott az önkormányzat egyik projektje kapcsán. A Fülemüle Óvoda fejlesztési pályázatával kapcsolatban a hivatalbóli kezdeményező részéről felmerült, hogy az eszközök beszerzésére irányuló szerződések körül jogsértések történtek.

Bővebben: Nem történt jogsértés

Veled ez ne történjen meg!

Az érzelmekre hatva szólítja meg a közlekedés résztvevőit a Tiszavasvári Rendőrkapitányság és a Vasvári Televízió kisfilmje.
A ’Veled ez ne történjen meg!’ című kisfilmben egy közlekedési balesetet követően kerekesszékbe kényszerült férfi osztja meg történetét, valamint egy nyugdíjas baleseti helyszínelő elevenít fel egy különösen megrázó tragédiát.

A széleskörű összefogás eredményeként megvalósult baleset-megelőzési anyag célja a nézők gondolkodásra késztetése; annak tudatosítása, hogy a közlekedés veszélyes üzem, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is családok életére lehet visszafordíthatatlan hatással. A Tiszavasvári Rendőrkapitányságon 2016. március 30-án mutatták be az alkotást, és mondtak köszönetet a közreműködőknek: a városi önkormányzati tűzoltóság, a tiszalöki mentőállomás, a tiszavasvári polgárőrség és rendőrség munkatársainak.

A kisfilm megtekinthető az önkormányzat facebook oldalán, vagy az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=aAO1vLRuKZQ&feature=player_embedded

Forrás: www.police.hu

Bevált a betegforgalom-irányító rendszer

A különböző vizsgálatokra érkező betegek szembetűnő változásokat tapasztalhattak az Egészségügyi Nonprofit Kft. irányítása alá tartozó Járóbeteg Szakrendelőben, valamint a Kabay János Egészségügyi Központban.  Még a tavalyi esztendő végén egy úgynevezett betegforgalom-irányító rendszer került telepítésre mindkét egészségügyi intézményben.  A próbaüzemről és a további fejlesztési tervekről a Kft. ügyvezetőjét, Fekete Erikát kérdeztük.

-    Korszerű technológiát alkalmazó betegforgalom-irányító rendszert kapott a Járóbeteg-Szakrendelő és a központi orvosi rendelő. A próbaüzem jól sikerült, így a továbbiakban is alkalmazzuk ezt a módszert – mondta a Kft. ügyvezetője.

-    Miért döntöttek a rendszer bevezetése mellett?

-    Ez az újítás egyike azoknak a változtatásoknak, amelyeknek célja a lakosság egészségügyi állapotának, mentális közérzetének javítása. A kezelésekre, vizsgálatokra érkezők alapjában véve is feszültek, amin csak rontott az érkezési sorrend gyakori felborulása, a tülekedés, hangoskodás a várótermekben. A rendszer kényelmesebbé, átláthatóbbá, egyértelműbbé, követhetőbbé teszi a betegek számára a rendelőkbe történő bejutást. A TAJ szám alapján ügyfélkártyát kaphat bárki, aki igényli azt. A 14 év alatti gyermekek számára a kártyát ingyenesen, felnőtteknek 500 forint ellenében biztosítjuk. Ennek segítségével időpontot kérhetnek az egyes vizsgálatokra (pl. szakrendelésekre, vérvételre). Az internetes felületen nyomon követhetik a bejelentkezéseket, a várakozási sorrendet. Aki időpontot foglal magának, azt a rendszer besorolja, és nem kell fölöslegesen várakoznia a betegekkel zsúfolt rendelőkben.

-    Milyen szempontok alapján tervezi a Kft. az egészségügyi rendszer továbbfejlesztését a városban?

-  Ahhoz, hogy Tiszavasvári további fejlődése, gazdasági-társadalmi fenntarthatósága garantálható legyen, a lakosság egészségügyi állapotának javítására kell törekedni. Ezért a jövőbeni fejlesztéseink fő irányát a korábbi tapasztalatok elemzésével, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevétel dolgoztuk ki. Mindenképpen törekszünk az egyenlőtlenségek mérséklésére, a lakosságközeli, korszerű ellátás megteremtésére. Mindezek alapján egy olyan átfogó, szakterületeket átölelő, az ellátás egészére hatással levő, költséghatékony rendszer kiépítésére van szükség, amely a tényleges szükségletekre alapoz.

-    Konkretizálhatóak már az elképzelések?

-    Egyelőre csak az irányokról tennék említést, mert még folynak az egyeztetések a konkrétumok esetében. Azt azonban elárulhatom, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft. a gyógyító ellátás mellett egészségfejlesztési, koordinációs és kommunikációs feladatokat is szeretne ellátni a jövőben. Emiatt a rendszer kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegőrzésében, a lakosok hatékony rehabilitációjában. A tervezett fejlesztés egyik beavatkozási területe az ellátórendszer szerkezetének és működésének betegözpontú korszerűsítése.

-    Ha jól értem, akkor ennek a beavatkozási területnek egyik eszköze a betegforgalom-irányító rendszer.

-    Igen, ez az újítás már ennek a fejlesztési elképzelésnek az egyik eleme. Fontos megjegyeznem, hogy a tervezésnél és a végrehajtásnál a legjobb szaktudás felhasználása, az energiatakarékos, környezetbarát technológia alkalmazása a legfőbb szempontok között szerepelt.

-    A Kft. a rendszer bevezetéséhez kapott valamilyen külső segítséget?

-    Az előkészületekben és a technikai-pénzügyi tervezésben, kivitelezésben az adott választási körzet képviselője, Szabó Krisztián is tevékenyen részt vett. Képviselő úr segítségével sikerült helyi vállalkozót bevonni a kivitelezésbe, üzemeltetésbe, és így olyan kedvező pénzügyi konstrukciót tudtunk kialakítani, amelynek köszönhetően az Egészségügyi Nonprofit Kft-nek az elkövetkezendő három évben nem jelentkezik költsége a rendszer működtetése során.

Kátyúztak a főúton

Kellemes idő volt ma a városban, így az útjavításoknak sem volt akadálya. A 36-os számú főközlekedési útvonalon a Közútkezelő szakemberei elvégezték a legégetőbb kátyúzási munkálatokat.

Csak magánszemélyeknek ingyenes a szelektív kuka

A lakossági szelektív gyűjtőedényeket ingyen kapták meg azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeztek hátralékkal. A Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. azért tudta az ingyenességet biztosítani, mert pályázat útján nyert erre lehetőséget. A vállalkozások és a közületek azonban nem tartoznak a kedvezményezetti körbe, így a szelektív gyűjtőedényt saját költségükön kell beszerezniük, hozzávetőlegesen 5000 forintos egységáron. A kukák megvásárlására jelenleg Nyíregyházán, a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyén van lehetőség. Az önkormányzat azon munkálkodik, hogy itt helyben is lehetőség legyen a gyűjtőedények beszerzésére. Amennyiben a szolgáltató szerint megoldható a helyi értékesítés, időben tájékoztatjuk az érintetteket.

Kilenc hulladékgyűjtő sziget szűnhet meg

Az Ifjúság útról hamarosan eltűnhet a szeméthegy Fotó: Munkácsi Mihály

 

Jelenleg 16 gyűjtősziget van a városban, amelyek időről időre sok problémát okoznak mind az önkormányzatnak, mind a normakövető városlakóknak. A lakossági szelektív kukák átvétele után okafogyottá vált ilyen nagy számban megtartani a közösségi gyűjtőhelyeket, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbi helyeken megszűnnek a szigetek:

·    Gombás András utca
·    Petőfi Sándor utca-Lónyai utca sarok
·    Bajcsy Zs. utca–Vízmű utca sarok
·    Schönherz Zoltán utca-Zrínyi utca sarok
·    Vasvári Pál utca
·    Vasvári Pál utca–Déryné utca sarok
·    Ifjúság utca
·    Polgármesteri Hivatal mögött
·    V+K parkoló - Kossuth Lajos utca

Az alábbi helyszíneken továbbra is megtalálhatja a lakosság a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas tárolóedényeket:
·    Gyári lakótelep (2 db)
·    Krúdy lakótelep (2 db)
·    Vágóhíd utca
·    Vasvári Pál utca 1-7. (belső udvar)
·    Kossuth u. 2-12.

Egyesítjük erőinket

Bevált módszer az intézmények összevonása

Egy évvel ezelőtt született az a 100 százalékig pályázati forrásból finanszírozott hatástanulmány, amely szerint jelentős költségmegtakarítást eredményezne egyes önkormányzati intézmények összevonása. A lehetőség alapos körüljárását követően a januári ülésen került a képviselő-testület elé a javaslat, melynek értelmében a Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ a továbbiakban egyesített intézményként működne az újonnan létrehozandó Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár keretein belül.

A plénum minősített többséggel (7 igen szavazat) helyt adott az elképzelésnek, így az összevonás előreláthatólag április 1-i hatállyal megtörténik, a vezetői poszt pályázat útján tölthető be.

A két –jelenleg még önálló- intézmény vezetőjének (Baloghné Szűcs Zsuzsanna, Lázár István) magasabb vezetői beosztása visszavonásra kerül az általános jogutód törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjával.

Az egyesítés már jól bevált gyakorlatnak számít, a szociális intézmények, iskolák és az óvodák is hasonló struktúrában végzik mindennapi feladataikat költséghatékony módon. Jelen esetben a szervezeti átalakítással egységes vezetői háttér jön létre, mely által a közművelődési és múzeumi szolgáltatások, rendezvények, programok egységes irányítása, koordinálása valósulhat meg. Ez elősegítheti az egyes programok párhuzamos rendezésének megszüntetését, azáltal a párhuzamos munkafolyamatok kiküszöbölését. A nagyobb rendezvények megszervezésére több erőforrás mozgósítható. Mód nyílhat a szolgáltatások, rendezvények, programok költséghatékony reklám-marketing gyakorlásának kialakítására a kapcsolódó kiadványok, szórólapok, koncepcionális megjelenésével. A meglévő eszközök, felszerelések mindhárom terület működését segíthetik. Az intézmények összevonása a hatékonyság és a gazdaságosság növelését célozza a jelenlegi és jövőbeni feladatok folyamatos és teljes körű ellátásával, a programok minőségének megőrzésével.

Megújul a tiszavasvári Lurkó-Kuckó Óvoda

Sajtóközlemény

Magyarország Kormánya Tiszavasvárit ismét komoly támogatásban részesítette. Az „Önkormányzati fejlesztések 2015” című pályázati keretében Magyarország Kormánya 29.277.412.- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Tiszavasvári Önkormányzata számára, melyből a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-Kuckó Óvoda épületének energetikai felújítása fog megvalósulni.
A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.
A felújítás nem csak a költséghatékonyabb működéshez járul hozzá, hanem a fenntartható fejlődés és a környezettudatos magatartás elveit szem előtt tartva, környezetkímélő megoldásokat alkalmazva valósul meg.
Mindannyiunk érdeke, hogy a város legifjabbjai is korszerű körülmények között tölthessék mindennapjaikat, tehát a beruházás legfőbb haszonélvezői maguk az óvodások.
A pályázat összköltsége 30.818.328.- Ft, ami 95%-os támogatottságot jelent, így a város nem kényszerül hitelfelvételre, hiszen a fennmaradó 1,54 millió forintot az ez évi költségvetéséből ki tudja gazdálkodni.

Dr. Vinnai Győző a térség egyéni országgyűlési képviselője

9. oldal / 28

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 7 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére