varoselet

Rovatunkban Tiszavasvári életének mozzanatait osztjuk meg Olvasóinkkal.

Eladó ingatlanok az üdülő övezetben

A képviselő-testület határozata alapján az önkormányzat nyilvános, licittárgyalásos pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja 250.000, 280.000 és 320.000 forint + ÁFA induló licitáron a tulajdonában lévő üdülőingatlanokat, melyek nincsenek közművesítve, a szennyvízcsatornára csatlakoztathatóak.

Az ajánlatok 2016. április 19-én (kedd) 16.00 óráig nyújthatók be

  • személyesen: Polgármesteri Hivatal 302-es irodájában
  • postai úton: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. További részletes információk az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján találhatók.

Nem történt jogsértés

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálódott az önkormányzat egyik projektje kapcsán. A Fülemüle Óvoda fejlesztési pályázatával kapcsolatban a hivatalbóli kezdeményező részéről felmerült, hogy az eszközök beszerzésére irányuló szerződések körül jogsértések történtek.

Bővebben: Nem történt jogsértés

Veled ez ne történjen meg!

Az érzelmekre hatva szólítja meg a közlekedés résztvevőit a Tiszavasvári Rendőrkapitányság és a Vasvári Televízió kisfilmje.
A ’Veled ez ne történjen meg!’ című kisfilmben egy közlekedési balesetet követően kerekesszékbe kényszerült férfi osztja meg történetét, valamint egy nyugdíjas baleseti helyszínelő elevenít fel egy különösen megrázó tragédiát.

A széleskörű összefogás eredményeként megvalósult baleset-megelőzési anyag célja a nézők gondolkodásra késztetése; annak tudatosítása, hogy a közlekedés veszélyes üzem, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is családok életére lehet visszafordíthatatlan hatással. A Tiszavasvári Rendőrkapitányságon 2016. március 30-án mutatták be az alkotást, és mondtak köszönetet a közreműködőknek: a városi önkormányzati tűzoltóság, a tiszalöki mentőállomás, a tiszavasvári polgárőrség és rendőrség munkatársainak.

A kisfilm megtekinthető az önkormányzat facebook oldalán, vagy az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=aAO1vLRuKZQ&feature=player_embedded

Forrás: www.police.hu

Bevált a betegforgalom-irányító rendszer

A különböző vizsgálatokra érkező betegek szembetűnő változásokat tapasztalhattak az Egészségügyi Nonprofit Kft. irányítása alá tartozó Járóbeteg Szakrendelőben, valamint a Kabay János Egészségügyi Központban.  Még a tavalyi esztendő végén egy úgynevezett betegforgalom-irányító rendszer került telepítésre mindkét egészségügyi intézményben.  A próbaüzemről és a további fejlesztési tervekről a Kft. ügyvezetőjét, Fekete Erikát kérdeztük.

-    Korszerű technológiát alkalmazó betegforgalom-irányító rendszert kapott a Járóbeteg-Szakrendelő és a központi orvosi rendelő. A próbaüzem jól sikerült, így a továbbiakban is alkalmazzuk ezt a módszert – mondta a Kft. ügyvezetője.

-    Miért döntöttek a rendszer bevezetése mellett?

-    Ez az újítás egyike azoknak a változtatásoknak, amelyeknek célja a lakosság egészségügyi állapotának, mentális közérzetének javítása. A kezelésekre, vizsgálatokra érkezők alapjában véve is feszültek, amin csak rontott az érkezési sorrend gyakori felborulása, a tülekedés, hangoskodás a várótermekben. A rendszer kényelmesebbé, átláthatóbbá, egyértelműbbé, követhetőbbé teszi a betegek számára a rendelőkbe történő bejutást. A TAJ szám alapján ügyfélkártyát kaphat bárki, aki igényli azt. A 14 év alatti gyermekek számára a kártyát ingyenesen, felnőtteknek 500 forint ellenében biztosítjuk. Ennek segítségével időpontot kérhetnek az egyes vizsgálatokra (pl. szakrendelésekre, vérvételre). Az internetes felületen nyomon követhetik a bejelentkezéseket, a várakozási sorrendet. Aki időpontot foglal magának, azt a rendszer besorolja, és nem kell fölöslegesen várakoznia a betegekkel zsúfolt rendelőkben.

-    Milyen szempontok alapján tervezi a Kft. az egészségügyi rendszer továbbfejlesztését a városban?

-  Ahhoz, hogy Tiszavasvári további fejlődése, gazdasági-társadalmi fenntarthatósága garantálható legyen, a lakosság egészségügyi állapotának javítására kell törekedni. Ezért a jövőbeni fejlesztéseink fő irányát a korábbi tapasztalatok elemzésével, a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek figyelembevétel dolgoztuk ki. Mindenképpen törekszünk az egyenlőtlenségek mérséklésére, a lakosságközeli, korszerű ellátás megteremtésére. Mindezek alapján egy olyan átfogó, szakterületeket átölelő, az ellátás egészére hatással levő, költséghatékony rendszer kiépítésére van szükség, amely a tényleges szükségletekre alapoz.

-    Konkretizálhatóak már az elképzelések?

-    Egyelőre csak az irányokról tennék említést, mert még folynak az egyeztetések a konkrétumok esetében. Azt azonban elárulhatom, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft. a gyógyító ellátás mellett egészségfejlesztési, koordinációs és kommunikációs feladatokat is szeretne ellátni a jövőben. Emiatt a rendszer kialakítása kiemelt fontosságú program a térség egészségmegőrzésében, a lakosok hatékony rehabilitációjában. A tervezett fejlesztés egyik beavatkozási területe az ellátórendszer szerkezetének és működésének betegözpontú korszerűsítése.

-    Ha jól értem, akkor ennek a beavatkozási területnek egyik eszköze a betegforgalom-irányító rendszer.

-    Igen, ez az újítás már ennek a fejlesztési elképzelésnek az egyik eleme. Fontos megjegyeznem, hogy a tervezésnél és a végrehajtásnál a legjobb szaktudás felhasználása, az energiatakarékos, környezetbarát technológia alkalmazása a legfőbb szempontok között szerepelt.

-    A Kft. a rendszer bevezetéséhez kapott valamilyen külső segítséget?

-    Az előkészületekben és a technikai-pénzügyi tervezésben, kivitelezésben az adott választási körzet képviselője, Szabó Krisztián is tevékenyen részt vett. Képviselő úr segítségével sikerült helyi vállalkozót bevonni a kivitelezésbe, üzemeltetésbe, és így olyan kedvező pénzügyi konstrukciót tudtunk kialakítani, amelynek köszönhetően az Egészségügyi Nonprofit Kft-nek az elkövetkezendő három évben nem jelentkezik költsége a rendszer működtetése során.

Kátyúztak a főúton

Kellemes idő volt ma a városban, így az útjavításoknak sem volt akadálya. A 36-os számú főközlekedési útvonalon a Közútkezelő szakemberei elvégezték a legégetőbb kátyúzási munkálatokat.

Csak magánszemélyeknek ingyenes a szelektív kuka

A lakossági szelektív gyűjtőedényeket ingyen kapták meg azok a magánszemélyek, akik nem rendelkeztek hátralékkal. A Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. azért tudta az ingyenességet biztosítani, mert pályázat útján nyert erre lehetőséget. A vállalkozások és a közületek azonban nem tartoznak a kedvezményezetti körbe, így a szelektív gyűjtőedényt saját költségükön kell beszerezniük, hozzávetőlegesen 5000 forintos egységáron. A kukák megvásárlására jelenleg Nyíregyházán, a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. telephelyén van lehetőség. Az önkormányzat azon munkálkodik, hogy itt helyben is lehetőség legyen a gyűjtőedények beszerzésére. Amennyiben a szolgáltató szerint megoldható a helyi értékesítés, időben tájékoztatjuk az érintetteket.

Kilenc hulladékgyűjtő sziget szűnhet meg

Az Ifjúság útról hamarosan eltűnhet a szeméthegy Fotó: Munkácsi Mihály

 

Jelenleg 16 gyűjtősziget van a városban, amelyek időről időre sok problémát okoznak mind az önkormányzatnak, mind a normakövető városlakóknak. A lakossági szelektív kukák átvétele után okafogyottá vált ilyen nagy számban megtartani a közösségi gyűjtőhelyeket, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy az alábbi helyeken megszűnnek a szigetek:

·    Gombás András utca
·    Petőfi Sándor utca-Lónyai utca sarok
·    Bajcsy Zs. utca–Vízmű utca sarok
·    Schönherz Zoltán utca-Zrínyi utca sarok
·    Vasvári Pál utca
·    Vasvári Pál utca–Déryné utca sarok
·    Ifjúság utca
·    Polgármesteri Hivatal mögött
·    V+K parkoló - Kossuth Lajos utca

Az alábbi helyszíneken továbbra is megtalálhatja a lakosság a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas tárolóedényeket:
·    Gyári lakótelep (2 db)
·    Krúdy lakótelep (2 db)
·    Vágóhíd utca
·    Vasvári Pál utca 1-7. (belső udvar)
·    Kossuth u. 2-12.

Egyesítjük erőinket

Bevált módszer az intézmények összevonása

Egy évvel ezelőtt született az a 100 százalékig pályázati forrásból finanszírozott hatástanulmány, amely szerint jelentős költségmegtakarítást eredményezne egyes önkormányzati intézmények összevonása. A lehetőség alapos körüljárását követően a januári ülésen került a képviselő-testület elé a javaslat, melynek értelmében a Vasvári Pál Múzeum és a Művelődési Központ a továbbiakban egyesített intézményként működne az újonnan létrehozandó Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár keretein belül.

A plénum minősített többséggel (7 igen szavazat) helyt adott az elképzelésnek, így az összevonás előreláthatólag április 1-i hatállyal megtörténik, a vezetői poszt pályázat útján tölthető be.

A két –jelenleg még önálló- intézmény vezetőjének (Baloghné Szűcs Zsuzsanna, Lázár István) magasabb vezetői beosztása visszavonásra kerül az általános jogutód törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésének napjával.

Az egyesítés már jól bevált gyakorlatnak számít, a szociális intézmények, iskolák és az óvodák is hasonló struktúrában végzik mindennapi feladataikat költséghatékony módon. Jelen esetben a szervezeti átalakítással egységes vezetői háttér jön létre, mely által a közművelődési és múzeumi szolgáltatások, rendezvények, programok egységes irányítása, koordinálása valósulhat meg. Ez elősegítheti az egyes programok párhuzamos rendezésének megszüntetését, azáltal a párhuzamos munkafolyamatok kiküszöbölését. A nagyobb rendezvények megszervezésére több erőforrás mozgósítható. Mód nyílhat a szolgáltatások, rendezvények, programok költséghatékony reklám-marketing gyakorlásának kialakítására a kapcsolódó kiadványok, szórólapok, koncepcionális megjelenésével. A meglévő eszközök, felszerelések mindhárom terület működését segíthetik. Az intézmények összevonása a hatékonyság és a gazdaságosság növelését célozza a jelenlegi és jövőbeni feladatok folyamatos és teljes körű ellátásával, a programok minőségének megőrzésével.

Megújul a tiszavasvári Lurkó-Kuckó Óvoda

Sajtóközlemény

Magyarország Kormánya Tiszavasvárit ismét komoly támogatásban részesítette. Az „Önkormányzati fejlesztések 2015” című pályázati keretében Magyarország Kormánya 29.277.412.- Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg Tiszavasvári Önkormányzata számára, melyből a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-Kuckó Óvoda épületének energetikai felújítása fog megvalósulni.
A közoktatási intézmények fejlesztésével cél a települések népességmegtartó képességének növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.
A felújítás nem csak a költséghatékonyabb működéshez járul hozzá, hanem a fenntartható fejlődés és a környezettudatos magatartás elveit szem előtt tartva, környezetkímélő megoldásokat alkalmazva valósul meg.
Mindannyiunk érdeke, hogy a város legifjabbjai is korszerű körülmények között tölthessék mindennapjaikat, tehát a beruházás legfőbb haszonélvezői maguk az óvodások.
A pályázat összköltsége 30.818.328.- Ft, ami 95%-os támogatottságot jelent, így a város nem kényszerül hitelfelvételre, hiszen a fennmaradó 1,54 millió forintot az ez évi költségvetéséből ki tudja gazdálkodni.

Dr. Vinnai Győző a térség egyéni országgyűlési képviselője

Továbbra is a fejlődés útján Tiszavasvári

Sajatóközlemény

Tiszavasvári polgármestereként újabb sikerről számolhatok be, mely szerint tovább szépülhet városunk. Az Egység utcai Lurkó Kuckó Óvoda energetikai felújítására 29.277.412 forint támogatást nyertünk az "Önkormányzati fejlesztések 2015" elnevezésű pályázat keretében. A fejlesztés összköltsége 30.818.328.- Ft, melyhez önkormányzatunk 1.540.916 Ft önerővel járul hozzá.
Az eredetileg lakóházból átalakított óvoda, több mint 40 éves épület. Három csoportszoba található benne: 2 db 25 és 1 db 20 férőhelyes, így ez az óvoda összesen 70 férőhelyes, melybe jelenleg 66 gyermek jár.

A pályázati összegből műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, megtörténik a lapos tető, valamint a külső homlokzati falak hő- és hangszigetelése, kicserélik az ereszcsatornákat és új gázkazánt is kap az óvoda. Ezen kívül az intézmény napelemes rendszerrel gazdagodik, napkollektorok segítik majd a költségmegtakarítást a jövőben. Az akadálymentes mosdó kialakítása mellett az épület oldalán külső rámpát építenek egészen a bejáratig, hogy szükség esetén a mozgáskorlátozott gyermekek könnyebben tudjanak közlekedni. Előzetes számítások szerint mintegy 700 ezer forintos fűtési- és áram-felhasználási költségmegtakarításra számíthatunk évente a felújításnak köszönhetően.

Az elnyert támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31.

10. oldal / 29

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 24 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére