plenum

Rovatunkban Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléseiről, döntéseiről olvashatnak részletesen.

KEVESEBB FIZIKOTERÁPIA, TÖBB SZAKORVOSI ELLÁTÁS

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK CSAPTAK ÖSSZE A TESTÜLETI ÜLÉSEN

Nehéz döntés meghozatalára kényszerült a képviselő-testület legutóbbi ülésén a Járóbeteg Szakrendelés jövőbeni működtetésével kapcsolatban. Az orvoshiány, a nagy betegforgalom, az önkormányzati veszteséget termelő finanszírozás miatt népszerűtlen intézkedések bevezetése vált szükségessé.  A fizikoterápiás kezeléseket jelenleg a városban a strandon működő Rehabilitációs Team Kft. végzi 30 órában. Az önkormányzati tulajdonú Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője által előterjesztett javaslat három alternatívát fogalmazott meg. Heves, helyenként indulatoktól sem mentes vita eredményeként a képviselő-testület végül az „A” alternatívát fogadta el név szerinti szavazással, hét fős minősített többséggel. A döntés lényege, hogy a Rehabilitációs Team Kft-től 15 óra átcsoportosításra kerül. Ez azt jelenti, hogy 15 óra fizikoterápia lesz a jövőben, a fennmaradó 15 órából pedig bővítik az egyéb szakrendelések óraszámait, mivel nagy szükség van kardiológiára, endokrinológiára, cukorgondozásra, nőgyógyászatra, gyermeknőgyógyászatra. Összeállításunkkal igyekszünk minél részletesebb képet adni Olvasóinknak a képviselők vitájáról, melyben érvek és ellenérvek csaptak össze, ezen kívül megszólaltatunk tiszavasvári lakosokat is, hogyan vélekednek a döntésről.

Bővebben: KEVESEBB FIZIKOTERÁPIA, TÖBB SZAKORVOSI ELLÁTÁS

Gyógyításra szorul az egészségügyi ellátásunk

A képviselő-testület szeptember 30-i ülésén Bakné Répási Ágnes képviselő asszony jelezte, hogy tapasztalatai szerint nagyon sok a panasz a Járóbeteg Szakrendelő működésével kapcsolatban, melyeket minél gyorsabban és hatékonyabban rendezni szükséges. A szakorvoshiány miatt sorban maradnak el rendelések, szemészet egyáltalán nincs, a fül-orr-gégészet akadozva működik, a röntgenen pedig több hónapos a várakozási idő. A betegek érhető módon egyre türelmetlenebbek és joggal várják el, hogy minél előbb szülessen egy olyan megoldás a fenntartó önkormányzat részéről, amely megnyugtatóan rendezi a kialakult helyzetet.
Dr. Fülöp Erik polgármester szerint komplexitásában kell az egészségügyet kezelni, hiszen minden egyes szakterületre irányuló döntés nagymértékben befolyásolja az egész rendszer működését. Már készül az az előterjesztés, amely több alternatívát kíván felmutatni a képviselő-testületnek a problémák megoldására. A cél az, hogy jobban, színvonalasabban működjön a jövőben a szolgáltatás, ne maradjanak el rendelések, jó orvosok jöjjenek Tiszavasváriba, hatékony legyen a gazdálkodás és a várólisták óraszámnövelésnek köszönhetően rövidüljenek. Az önkormányzat a lakosság részéről felmerülő, írásban benyújtott panaszokat minden egyes esetben kivizsgálja.

Utcáról a temetőbe

Bővebben: Utcáról a temetőbe

Március utolsó napján ülésezik a képviselő-testület

M E G H Í V Ó

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §. –ban biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testületet

 2016. március 31–én (csütörtök) 8:00 órára

 összehívom, melyre ezúton meghívom.

 Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

 Napirend előtt:
-          Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.
-          Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 Napirendi javaslat:

1. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról.

4. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

5.      Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójáról a 2014-ben kapott támogatás felhasználásáról.

6. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.  

7. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról.

8. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.

9. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről.

10. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

 11. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.  

12. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.
 
13. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.

14.  Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.

15.  Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. (2 határozat-tervezet)

16.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről.

17. Előterjesztés Bakó Barnabás tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről.

18. Előterjesztés a megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosításáról.

19.  Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.

20.  Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről.

                     

Tiszavasvári, 2016. március 25.                             


Dr. Fülöp Erik
polgármester

Összeférhetetlenség miatt távoznia kell

Harminc napot kapott a Vasvári Pál Múzeum igazgatója az összeférhetetlenség megszüntetésére, melyben házastársa, Balogh Tamás, a múzeum sajtóreferense érintett.

A képviselő-testület a januári ülésen úgy határozott, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően meg kell szüntetni a fennálló helyzetet, mivel magasabb beosztásban lévő vezető nem gyakorolhatja munkáltatói jogkörét, illetve nem állhat irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatban hozzátartozójával.

Ingyen használhatják az épületet

A képviselő-testület ingyenes használatba adja a Magyar Államnak 5 évig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (korábban munkaügyi kirendeltség) által használt Báthory u. 2. szám alatti ingatlant, figyelembe véve az épületben a felújítás eredményeként bekövetkező értéknövekedést.

Az ingatlant korábban bérleti díj ellenében használhatta a munkaügyi szervezet. Az irodaház felújítását pályázati forrás igénybevételével valósította meg a Nemzeti Munkaügyi Hivatal.

A Munkaügyi Központ épületének átalakítási munkálatai befejeződtek, a használatba vételi engedélyezési elárás megtörtént, február 8-ától a megújult környezetben fogadják az ügyfeleket. 

Nem kérünk a betelepítésből!

A képviselő-testület 10 igen szavazattal (1 független képviselő tartózkodott) határozott arról, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását. A kötelező betelepítési kvóta csakúgy, mint a visszatoloncolás jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta és a visszatoloncolás veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

A képviselő-testület felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyaroszágot és a magyar embereket!

A képviselő-testület nem támogatja idegenrendészeti objektum (befogadó állomás, hotspot stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben elutasítja, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat egy példányát küldje meg Magyarország Kormányának, a Magyar Országgyűlés elnökének.

 

 

Holnap tanácskozik a plénum

A képviselő-testület 2015. április 23-án 15. 00 órától tartja soros ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalják meg:

Bővebben: Holnap tanácskozik a plénum

Alpolgármestereket választott a testület

                            

Örömmel tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy a képviselő-testület mai ülésén alpolgármesternek választotta Sipos Ibolya (Jobbik) és Munkácsi Mihály (Fidesz) képviselőket.

Az ülésről távol maradt Bakné Répási Ágnes. A titkos szavazás érdekes eredménnyel végződött, ugyanis a kiosztott 10 db szavazólapból mindkét jelölt esetében 3-3 db nem került bele az urnákba, mert Balázsi Csilla, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők nem voltak hajlandóak szavazni a témában (saját frakciótársuk személyéről sem. A nem szavazó képviselők arra hivatkoztak, hogy velük nem egyeztettek az ügyben, ezért nem kívánnak szavazni sem. A valódi ok a le nem adott szavazatok vonatkozásában azonban feltételezhetően másban kersendő).

Mindezek ellenére mindkét képviselő megkapta a szükséges 7 szavazatot, így mától két alpolgármester segíti Dr. Fülöp Erik polgármester napi munkáját és a város életét. Az ellenzék részéről megmutatkozó (helyenként cirkuszi mutatvánnyra hajazó) részletekről később tájékoztatjuk Önöket.

Sipos Ibolya és Munkácsi Mihály alpolgármestereknek jó egészséget, sok erőt, kitartást kívánunk az elkövetkezendő évek nem könnyű feladataihoz.

Hamarosan tájékozttjuk Önöket az alpolgármesterek fogadó óráiról, elérhetőségeiről.

 

Kommentár nélkül...

Rendkívüli testületi ülést hívott össze ma délután öt órára dr. Fülöp Erik polgármester, aki néhány nappal korábban, -egészen pontosan hétfőn-, valamennyi képviselővel előzetesen egyeztette a sürgősen megtárgyalandó napirendi pontokat, amelyek elsősorban a helyi intézmények működtetéséhez nélkülözhetetlenek. Az egyeztetésen mindannyian abban állapodtak meg, hogy november 19-én délután döntenek az előterjesztésekről.

Ehhez képest ma délután a képviselő-testületi ülésteremből hiányzott Balázsi Csilla, Bakné Répási Ágnes, Munkácsi Mihály, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán.

Balázsi Csilla és Szőke Zoltán a telefont sem vette fel a Polgármesternek, aki aziránt érdeklődött volna, miért nem jelentek meg a megbeszélt időpontban. Végül Munkácsi Mihálytól sikerült megtudnia dr. Fülöp Eriknek, hogy a fideszes és a független képviselők nem kívánnak részt venni az előre megbeszélt ülésen, indoklást azonban nem adtak távolmaradásukra. A képviselők magatartását nem kívánjuk kommentálni, tegye ezt meg mindenki, belátása szerint.

1. oldal / 2

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 96 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére