plenum

Rovatunkban Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének üléseiről, döntéseiről olvashatnak részletesen.

Képviselői továbbképzés

Az új képviselő-testület tagjai kötelező jellegű továbbképzésen, az önkormányzati munkára való felkészítésen vesznek részt decembe 9-én és 10-én. A képzést a Kormányhivatal végzi, a képviselők tananyagot is kapnak, melyből sok hasznos inofrációt sajátíthatnak el munkájukhoz. 

A listás képivselők is átvették megbízólevelüket

A listáról bejutott képviselők is átvették megbízólevelüket. Császár József és dr. Rojkó László a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében indult. Egyéni jelöltként nem sikerült mandátumot szerezniük, de a Jobbik listáról bejutottak a testületbe. Ráduly Zsolt nem indult a választáson egyéni jelöltként, azonban a Fidesz-KDNP lista második helyéről sikerült a képviselő-testület tagjává válnia.

Megtartották az alakuló ülést

Tiszavasvári új képviselő-testüelte október 27-én tartotta alakuló ülését, melyen Balázsi Csilla kivételével valamennyi mandátumot szerzett képviselő jelen volt.

Mint ismeretes, a választásokat követően a polgármesteri tisztséget harmadszor is dr. Fülöp Erik töltheti be. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 5 képviselőt (Kovácsné Nagy Julianna, Császár József, Sipos Ibolya, Szabó Krisztián, dr. Rojkó László) a Fidesz-KDNP 4 képviselőt (Munkácsi Mihály, Ráduly Zsolt, Bakné Répási Ágnes, Szőke Zoltán) juttatott a testületbe. Balázsi Csilla független képviselőként lett a plánum tagja. 

A 8. számú választókerületben egyetlen jelölt sem nyert mandátumot szavazategyenlőség miatt. Januárban ebben a szavazókerületben időközi választást kell tartani.

 

Átvették megbízólevelüket

A jogerőre emelkedést követően október 16-án, csütörötkön délután átvehették polgármesteri és képviselői megbízóleveleiket az új képviselő-testületek (beleértve a roma és a ruszin testületeket is) tagjai közül azok, akik egyéni jelöltekként nyerték meg a választást. A listáról bejutó képviselők (Császár József, dr. Rojkó László és Ráduly Zsolt) jövő héten kaphatják kézhez a díszes okmányt.

Bundáné Badics Ildikó, a Helyi Választási Iroda vezetője és Kiss Tünde, a Helyei Választási Bizottság elnöke ünnepélyes keretek között adta át a megbízóleveleket.

Bővebben: Átvették megbízólevelüket

Utolsó soros ülését tartotta a képviselő-testület

Megalakult az új képviselő-testületMa délután tartotta utolsó soros ülését a 2012 októberében megválasztott képviselő-testület. A mai találkozón meglepő módon minden képviselő jelen volt és gond, illeltve személyeskedés nélkül megvitatták a napirendi pontokat.

A testület összetétele többé már nem lehet ilyen, mint a mostani, hiszen van olyan képviselő, akinek szervezete nem indít az októberi önkormányzati választáson jelölteket.

 

Milliókat spórolt a képvielő-testület

Megalakult az új képviselő-testületA 2010. október 14-i alakuló ülésen Dr. Fülöp Erik polgármester módosító indítványt tett arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját szüntessék meg, helyette költségtérítést kapjanak. A javaslatot a 409 millió forintos költségvetési hiány indokolta. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, így az Önkormányzat az elmúlt négy esztendő alatt súlyos milliókat mentett meg a költségvetés számára, mivel a 2010-ben nagyobb létszámban működő testület esetében mintegy 20 millió forintos megtakarítására nyílt lehetőség évente, a 2012 októberétől csökkentett létszámmal működő testület esetében pedig évi 12.800.000.-Ft-ot spróolt meg az Önkormányzat. A 2012-es időközi választások után már nem dolgoztak külsős szakértők a bizottságokban, melynek eredményeképpen további összegeket sikerüt megtakarítani. Ez a döntés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2014 tavaszára az Önkormányzat kiláballt az adósságcsapdából, amely legfontosabb célkitűzée volt a 2010-ben megválasztott új városveztőknek.

Megkezdődött az ülés

Sipos Ibolya alpolgármester vezetésével megkezdte munkáját a képviselő-testület. Az ülésről hiányzik dr. Fülöp Erik polgármester, Balogh Sándor, Balázsi Csilla és Tündik András képviselő. Időközben, -az utolsó napirendi pont tárgyalásánál- megérkezett Balázsi Csilla képviselőasszony és távozott az ülésről Ráduly Zsolt képviselő.

A határozatképes testület egyhangúlag döntött:

 • a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • a TIVA-SZOLG Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről
 • a TIVA-SZOLG Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről szóló előterjesztés elfogadásáról
 • a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésmódosításról
 • a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről
 • a "Tiszavasvári Város 2013. évi közrend- és közbiztonságáról" szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról
 • a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról
 • a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról
 • a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról
 • az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének  második ciklusra történő megbízásáról
 • a Tiszavasvári, Vasvári Pál. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról
 • az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Dr. Nácsáné Kalán Eszter Hajnalka intézményvezető tájékoztatta a testületet a Szociális Otthonban elrendelt látogatási tilalomról. Várhatóan szombaton, legkésőbb kedden feloldják a zárlatot.

Intézményvezető Asszony a továbbiakban tájékoztatta a testületet az Itt és Most  című helyi kiadvány újraélesztéséről. A negyedévente megjelenő kiadványban beszámolnak az intézmény életéről, mindennapjairól. Az otthon lakói nagyon örültek a hagyományok felélesztésének.

 

 

Ma üléseznek a képviselők

Április 24-én 14.00 órától soros ülését tartja a Képviselő-testület, amely az alábbi napirendi pontokkap kapcsolatban hozza meg döntéseit:

 1. Előterjesztés a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
 2. Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
 3. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés igényléséről.
 4. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és könyvvizsgálói jelentéséről.  
 5. Előterjesztés a TIVA-Szolg Kft. kintlévőségei behajtásának eredményéről szóló beszámolóról.
 6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról.
 7. Előterjesztés „Tiszavasvári Város 2013. évi közrend- közbiztonságáról” szóló éves értékelő jelentés elfogadásáról.
 8. Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság támogatásáról.
 9. Előterjesztés a térfigyelő kamerák helyeinek kijelöléséről és a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadásáról. (2 határozat-tervezet)
 10. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Polgárőrség 2013. évben végzett tevékenységéről.  
 11. Előterjesztés az egészségügyi feladatkiszervezés megvizsgálásának eredményéről.
 12. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetőjének második ciklusra történő megbízásáról.
 13. Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 6. sz. alatti gépkocsi-tároló bérlőkijelölési jogának átadásáról.
 14. Tájékoztató az alapellátás keretében vállalkozó orvosok 2013.évi munkájáról szóló beszámolóról.
 15. Egyebek

Zárt ülés keretében dönt a testület az "ÉV közalkalmazottja" Kitüntető Díj odaítéléséről.

Üléseztek a képviselők

Kilenc képviselő jelenlétével határozatképes volt a testület március 27-i soros ülése, melyről hiányzott Tündik András és Balogh Sándor képviselő. Szőke Zoltán képviselő később csatlakozott a plénumhoz. A Képviselő-testület az alábbiakról döntött:

Bővebben: Üléseztek a képviselők

Soron kívül ülésezett a testület

Rendkívüli ülést tartott március 13-án a képviselő-testület. A plénum határozatképes volt 9 képviselő jelenlétével. Az ülésről távol maradt Ráduly Zsolt, Szőke Zoltán és Balogh Sándor képviselő.

Bővebben: Soron kívül ülésezett a testület

2. oldal / 2

allatorvos

oktato

ugyved

jarobeteg

gyogyszertar

Archív cikkek

Lencsevég

polgaror

Ki olvas minket?

Oldalainkat 9 vendég és 0 tag böngészi

Oldal tetejére